BỘ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2019 ), LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỬA ĐỔI 2019

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 07/VBHN-VPQH

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019

LUẬT

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Luật tải trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng11 năm 2005 của Quốc hội, tất cả hiệu lực kể từ ngày 01 mon 7 năm 2006, được sửađổi, bổ sung bởi:

1. Mức sử dụng số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của phương pháp Sở hữu trí tuệ, có hiệu lựckể từ thời điểm ngày 01 mon 01 năm 2010;

2. Chính sách số 42/2019/QH14 ngày 14 mon 6 năm 2019của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sale bảo hiểm, hình thức Sởhữu trí tuệ, tất cả hiệu lực kể từ ngày 01 mon 11 năm 2019.

Bạn đang xem: Luật sở hữu trí tuệ 2019

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộnghòa làng mạc hội nhà nghĩa vn năm 1992 đã có sửa đổi, bổ sung cập nhật theo Nghị quyếtsố 51/2001/QH10 ngày 25 mon 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về sở hữutrí tuệ<1>.

Phần I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quyền tác giả,quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền so với giốngcây trồng và bài toán bảo hộ các quyền đó.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Luật này áp dụng so với tổ chức,cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá thể nước ngoài đáp ứng nhu cầu các điều kiện quy định tại
Luật này với điều ước thế giới mà cùng hòa làng hội chủ nghĩa nước ta là thànhviên.

Điều 3. Đối tượng quyền sở hữutrí tuệ<2>

1. Đối tượng quyền người sáng tác bao gồmtác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng người sử dụng quyền tương quan đến quyền tácgiả bao hàm cuộc biểu diễn, bạn dạng ghi âm, ghi hình, công tác phát sóng, tínhiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

2. Đối tượng quyền mua côngnghiệp bao hàm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế sắp xếp mạch tích hợpbán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và hướng dẫn địa lý.

3. Đối tượng quyền so với giốngcây trồng là vật tư nhân như là và vật liệu thu hoạch.

Điều 4. Giảithích từ bỏ ngữ<3>

Trong phép tắc này, những từ ngữ dướiđây được gọi như sau:

1. Quyền download trí tuệ làquyền của tổ chức, cá thể đối với gia tài trí tuệ, bao gồm quyền người sáng tác vàquyền liên quan đến quyền tác giả, quyền cài đặt công nghiệp với quyền đối với giốngcây trồng.

2. Quyền người sáng tác là quyền củatổ chức, cá thể đối với tác phẩm vì mình trí tuệ sáng tạo ra hoặc sở hữu.

3. Quyền liên quan đến quyềntác giả (sau đây call là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá thể đốivới cuộc biểu diễn, phiên bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, bộc lộ vệtinh mang chương trình được mã hóa.

4. Quyền download công nghiệp làquyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, mẫu mã công nghiệp, kiến tạo bốtrí mạch tích hợp chào bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, túng thiếu mậtkinh doanh vì mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống tuyên chiến và cạnh tranh không lànhmạnh.

5. Quyền đối với giống cây trồnglà quyền của tổ chức, cá thể đối cùng với giống cây cỏ mới bởi vì mình chọn chế tạo hoặcphát hiện và cải cách và phát triển hoặc thừa kế quyền sở hữu.

6. Chủ thể quyền cài đặt trí tuệlà chủ sở hữu quyền download trí tuệ hoặc tổ chức, cá thể được chủ cài đặt chuyểngiao quyền mua trí tuệ.

7. Item là sản phẩmsáng chế tạo ra trong nghành nghề dịch vụ văn học, thẩm mỹ và công nghệ thể hiện bằng bất kỳphư­ơng nhân thể hay bề ngoài nào.

8. Thành tựu phái sinh làtác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, thành quả phóng tác, cải biên,chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn chọn.

9. Tác phẩm, phiên bản ghi âm, ghihình đã công bố là tác phẩm, bạn dạng ghi âm, ghi hình vẫn được xây dựng với sựđồng ý của chủ mua quyền tác giả, chủ tải quyền tương quan để phổ cập đếncông bọn chúng với một trong những lượng bạn dạng sao thích hợp lý.

10. Coppy là bài toán tạo ramột hoặc nhiều bản sao của thành tích hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳphương một thể hay vẻ ngoài nào, bao hàm cả việc tạo bản sao dưới vẻ ngoài điệntử.

11. Phân phát sóng là việc truyềnâm thanh hoặc hình hình ảnh hoặc cả music và hình hình ảnh của tác phẩm, cuộc biểu diễn,bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mang đến công chúng bằng phương tiện đi lại vôtuyến hoặc hữu tuyến, bao gồm cả việc truyền qua vệ tinh nhằm công chúng tất cả thểtiếp nhận được tại địa điểm và thời hạn do chính họ lựa chọn.

12. Sáng chế là giải pháp kỹthuật dưới dạng thành phầm hoặc quy trình nhằm giải quyết và xử lý một vấn đề xác định bằngviệc ứng dụng các quy chế độ tự nhiên.

13. Kiểu dáng công nghiệplà hình dáng bên phía ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét,màu sắc hoặc sự phối hợp những nguyên tố này.

14. Mạch tích hợp buôn bán dẫnlà thành phầm dưới dạng thành quả hoặc buôn bán thành phẩm, trong những số ấy các thành phần vớiít nhất một trong những phần tử tích cực và một vài hoặc tất cả các mối links được gắn thêm liềnbên trong hoặc trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện công dụng điện tử.Mạch tích hợp đồng nghĩa tương quan với IC, cpu và mạch vi năng lượng điện tử.

15. Thiết kế bố trí mạch tích hợpbán dẫn (sau đây điện thoại tư vấn là xây cất bố trí) là cấu tạo không gian của những phầntử mạch và mối links các bộ phận đó vào mạch tích hợp buôn bán dẫn.

16. Nhãn hiệu là lốt hiệudùng để rành mạch hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá thể khác nhau.

17. Thương hiệu tập thể lànhãn hiệu dùng làm phân biệt sản phẩm hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức triển khai làchủ sở hữu nhãn hiệu đó với mặt hàng hóa, thương mại dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phảilà thành viên của tổ chức đó.

18. Nhãn hiệu ghi nhận lànhãn hiệu mà lại chủ tải nhãn hiệu có thể chấp nhận được tổ chức, cá thể khác áp dụng trênhàng hóa, thương mại dịch vụ của tổ chức, cá thể đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ,nguyên liệu, trang bị liệu, phương thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp cho dịch vụ,chất lượng, độ chủ yếu xác, độ bình yên hoặc các đặc tính không giống của hàng hóa, dịchvụ sở hữu nhãn hiệu.

19. Nhãn hiệu link làcác thương hiệu do thuộc một chủ thể đăng ký, trùng hoặc giống như nhau sử dụng cho sảnphẩm, thương mại & dịch vụ cùng loại hoặc giống như nhau hoặc có tương quan với nhau.

20. Nhãn hiệu danh tiếng lànhãn hiệu được khách hàng biết đến thoáng rộng trên toàn giáo khu Việt Nam.

21. Tên thương mại dịch vụ là tên gọicủa tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để khác nhau chủ thể tởm doanhmang tên thường gọi đó với nhà thể kinh doanh khác vào cùng lĩnh vực và quanh vùng kinhdoanh.

Khu vực sale quy định tạikhoản này là khoanh vùng địa lý nơi chủ thể marketing có chúng ta hàng, khách hàng hoặccó danh tiếng.

22. Chỉ dẫn địa lý là dấuhiệu dùng để làm chỉ thành phầm có nguồn gốc từ khu vực vực, địa phương, vùng lãnh thổhay quốc gia cụ thể.

23. Kín kinh doanh làthông tin chiếm được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được biểu hiện vàcó khả năng sử dụng trong tởm doanh.

24. Giống cây cỏ là quầnthể cây xanh thuộc cùng một cung cấp phân nhiều loại thực trang bị thấp nhất, đồng nhất vềhình thái, định hình qua các chu kỳ nhân giống, rất có thể nhận biết được bằng sự biểuhiện những tính trạng vì chưng kiểu ren hoặc sự phối hợp của các kiểu gen luật pháp vàphân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bởi sự bộc lộ của ítnhất một tính trạng có tác dụng di truyền được.

25. Văn bằng bảo lãnh là vănbản bởi vì cơ quan bên nước bao gồm thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá thể nhằm xác lập quyềnsở hữu công nghiệp so với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, xây cất bố trí,nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng.

26. Vật liệu nhân như thể làcây hoặc thành phần của cây có khả năng phát triển thành một cây mới dùng làm nhângiống hoặc nhằm gieo trồng.

27. Vật liệu thu hoạch làcây hoặc bộ phận của cây thu được từ những việc gieo trồng vật liệu nhân giống.

Điều 5. Áp dụngpháp luật

1. Trong trường hợp bao gồm vấn đềdân sự liên quan đến cài trí tuệ không được hiện tượng trong quy định này thì áp dụngquy định của cục luật dân sự.

2. Trong trường hợp tất cả sự khácnhau giữa hiện tượng về cài đặt trí tuệ của công cụ này với phép tắc của luật khácthì áp dụng quy định của biện pháp này.

3. Trong trường đúng theo điều ước quốctế nhưng Cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa vn là thành viên có quy định khác với quyđịnh của mức sử dụng này thì vận dụng quy định của điều ước thế giới đó.

Điều 6. Căn cứphát sinh, xác lập quyền download trí tuệ

1. Quyền tác giả phát sinh kể từkhi nhà cửa được sáng tạo và được miêu tả d­ưới một hình thức vật hóa học nhất định,không riêng biệt nội dung, hóa học lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã côngbố tuyệt ch­ưa công bố, đã đk hay ch­ưa đăng ký.

2. Quyền tương quan phát sinh nói từkhi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, công tác phát sóng, tín hiệu vệtinh sở hữu chư­ơng trình được mã hóa được đánh giá hoặc tiến hành mà không gâyph­ương hại mang đến quyền tác giả.

3. Quyền download công nghiệp đượcxác lập như sau:

a)<4>Quyền thiết lập công nghiệp so với sáng chế, kiểu dáng côngnghiệp, kiến thiết bố trí, nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở đưa ra quyết định cấp văn bằngbảo hộ của phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền theo giấy tờ thủ tục đăng ký lý lẽ tại Luậtnày hoặc công nhận đăng ký nước ngoài theo điều ước thế giới mà cùng hòa thôn hội chủnghĩa nước ta là thành viên.

Quyền cài công nghiệp đối vớinhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên đại lý sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tụcđăng ký.

Quyền cài công nghiệp đối vớichỉ dẫn địa lý được xác lập bên trên cơ sở đưa ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơquan nhà nước có thẩm quyền theo giấy tờ thủ tục đăng ký biện pháp tại biện pháp này hoặctheo điều ước quốc tế mà cùng hòa xã hội công ty nghĩa nước ta là thành viên;

b) Quyền tải công nghiệp đối vớitên dịch vụ thương mại được xác lập bên trên cơ sở thực hiện hợp pháp tên thương mại đó;

c) Quyền tải công nghiệp đối vớibí mật sale được xác lập trên cơ sở giành được một bí quyết hợp pháp kín kinhdoanh và tiến hành việc bảo mật kín đáo kinh doanh đó;

d) Quyền chống tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh khônglành táo tợn được xác lập trên cơ sở hoạt động cạnh tranh trong gớm doanh.

4. Quyền đối với giống cây trồngđược xác lập bên trên cơ sở đưa ra quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây cối của cơ quannhà nước tất cả thẩm quyền theo giấy tờ thủ tục đăng ký công cụ tại lao lý này.

Điều 7. Giới hạnquyền thiết lập trí tuệ<5>

1. đơn vị quyền download trí tuệ chỉđược triển khai quyền của chính bản thân mình trong phạm vi cùng thời hạn bảo hộ theo nguyên lý của
Luật này.

2. Việc tiến hành quyền cài đặt trítuệ không được xâm phạm tiện ích của công ty nước, ích lợi công cộng, quyền cùng lợiích hợp pháp của tổ chức, cá thể khác và không được vi phạm các quy định kháccủa quy định có liên quan.

3. Vào trường đúng theo nhằm bảo đảm an toàn mụctiêu quốc phòng, an ninh, dân số và các lợi ích khác của nhà nước, làng hội quyđịnh tại phương tiện này, bên nước bao gồm quyền cấm hoặc tiêu giảm chủ thể quyền tải trítuệ thực hiện quyền của mình hoặc buộc đơn vị quyền download trí tuệ đề nghị chophép tổ chức, cá nhân khác áp dụng một hoặc một trong những quyền của bản thân với phần nhiều điềukiện phù hợp; việc giới hạn quyền so với sáng chế thuộc kín nhà nước đượcthực hiện theo biện pháp của chính phủ.

Điều 8. Chínhsách của phòng nước về tải trí tuệ<6>

1. Thừa nhận và bảo hộ quyền sở hữutrí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở bảo đảm an toàn hài hòa lợi ích của cửa hàng quyềnsở hữu trí tuệ với công dụng công cộng; không bảo lãnh các đối tượng người sử dụng sở hữu trí tuệtrái với đạo đức nghề nghiệp xã hội, chưa có người yêu tự công cộng, vô ích cho quốc phòng, an ninh.

2. Khuyến khích, thúc đẩy hoạt độngsáng tạo, khai thác tài sản trí thông minh nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội,nâng cao cuộc sống vật chất và lòng tin của Nhân dân.

3. Cung ứng tài chủ yếu cho việc nhậnchuyển giao, khai thác quyền cài đặt trí tuệ phục vụ lợi ích công cộng; khuyếnkhích tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tài trợ cho hoạt động sáng tạovà bảo lãnh quyền tải trí tuệ.

4. Ưu tiên đầu tư cho việc đào tạo,bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng người tiêu dùng liên quan lại làmcông tác bảo lãnh quyền cài trí tuệ cùng nghiên cứu, vận dụng khoa học - kỹ thuậtvề bảo lãnh quyền thiết lập trí tuệ.

5. Huy động những nguồn lực của xóm hộiđầu tư cải thiện năng lực hệ thống bảo hộ quyền thiết lập trí tuệ, đáp ứng nhu cầu yêu cầuphát triển tài chính - buôn bản hội cùng hội nhập kinh tế quốc tế.

Điều 9. Quyềnvà trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn quyền sở hữu trí tuệ

Tổ chức, cá thể có quyền áp dụngcác phương án mà pháp luật chất nhận được để tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mìnhvà có trọng trách tôn trọng quyền cài trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác theoquy định của chế độ này và những quy định không giống của quy định có liên quan.

Điều 10. Nộidung cai quản nhà nước về thiết lập trí tuệ

1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiếnlược, chế độ bảo hộ quyền cài đặt trí tuệ.

2. Ban hành và tổ chức triển khai thực hiệncác văn bạn dạng pháp qui định về download trí tuệ.

3. Tổ chức bộ máy quản lý về sở hữutrí tuệ; đào tạo, bồi dưỡng cán cỗ về mua trí tuệ.

4. Cung cấp và triển khai các thủ tụckhác liên quan đến Giấy ghi nhận đăng cam kết quyền tác giả, Giấy ghi nhận đăngký quyền liên quan, văn bằng bảo lãnh các đối tượng người tiêu dùng sở hữu công nghiệp, bằng bảohộ loại cây trồng.

5. Thanh tra, kiểm tra việc chấphành điều khoản về thiết lập trí tuệ; giải quyết và xử lý khiếu nại, tố giác và cách xử lý vi phạmpháp mức sử dụng về thiết lập trí tuệ.

6. Tổ chức chuyển động thông tin, thốngkê về tải trí tuệ.

7. Tổ chức, cai quản hoạt cồn giámđịnh về cài đặt trí tuệ.

8. Giáo dục, tuyên truyền, phổ biếnkiến thức, điều khoản về download trí tuệ.

9. Hòa hợp tác quốc tế về thiết lập trítuệ.

Điều 11.Trách nhiệm thống trị nhà nước về tải trí tuệ

1. Chính phủ thống duy nhất quản lýnhà nước về tải trí tuệ.

2. Bộ Khoa học tập và công nghệ chịutrách nhiệm trước cơ quan chính phủ chủ trì, phối phù hợp với Bộ Vănhóa, Thể thao với Du lịch<7>,Bộ nông nghiệp và cải cách và phát triển nông làng thực hiện cai quản nhà nước về sở hữu trítuệ với thực hiện quản lý nhà nước về quyền thiết lập công nghiệp.

Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch<8> trongphạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân mình thực hiện cai quản nhà nước về quyền tác giảvà quyền liên quan.

Bộ nông nghiệp trồng trọt và phạt triểnnông làng mạc trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính bản thân mình thực hiện quản lý nhà nướcvề quyền so với giống cây trồng.

3. Bộ, phòng ban ngang bộ, cơ quanthuộc cơ quan chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính bản thân mình có trách nhiệm phốihợp với cỗ Khoa học với Công nghệ, bộ Văn hóa, thể dục và
Du lịch<9>, bộ Nông nghiệpvà trở nên tân tiến nông thôn, Ủy ban quần chúng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtrong việc thống trị nhà nước về thiết lập trí tuệ.

4. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiệnquản lý bên nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương theo thẩm quyền.

5. Cơ quan chính phủ quy định ví dụ thẩmquyền, trách nhiệm cai quản nhà nước về sở hữu trí tuệ của cục Khoa học và Côngnghệ, cỗ Văn hóa, Thể thao với Du lịch<10>, Bộ nông nghiệp trồng trọt và cải tiến và phát triển nông thôn,Ủy ban nhân dân những cấp.

Điều 12. Phí,lệ giá thành về cài trí tuệ

Tổ chức, cá nhân phải nộp phí, lệphí khi tiến hành các thủ tục liên quan mang đến quyền cài đặt trí tuệ theo phương tiện của
Luật này và những quy định không giống của lao lý có liên quan.

Phần II

QUYỀN TÁC GIẢ VÀQUYỀN LIÊN QUAN

Chương I

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘQUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

Mục 1. ĐIỀU KIỆNBẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Điều 13. Tácgiả, chủ tải quyền người sáng tác có item được bảo lãnh quyền tác giả

1. Tổ chức, cá thể có thành tựu đượcbảo hộ quyền tác giả gồm tín đồ trực tiếp trí tuệ sáng tạo ra thành phầm và chủ download quyềntác giả qui định tại những điều trường đoản cú Điều 37 đến Điều 42 của hiện tượng này.

2. Tác giả, chủ mua quyền tácgiả nguyên lý tại khoản 1 Điều này bao gồm tổ chức, cá thể Việt Nam; tổ chức, cánhân quốc tế có thành quả được ra mắt lần trước tiên tại việt nam mà không đượccông ba ở ngẫu nhiên nước làm sao hoặc được công bố đồng thời tại nước ta trong thời hạnba mươi ngày, tính từ lúc ngày cống phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổchức, cá thể nước ngoài bao gồm tác phẩm được bảo lãnh tại vn theo điều cầu quốctế về quyền người sáng tác mà cùng hòa xóm hội nhà nghĩa vn là thành viên.

Điều 14. Cácloại hình thành tích được bảo lãnh quyền tác giả<11>

1. Cống phẩm văn học, thẩm mỹ vàkhoa học tập được bảo hộ bao gồm:

a) thành tích văn học, khoa học,sách giáo khoa, giáo trình và chiến thắng khác được biểu đạt dưới dạng chữ viết hoặcký tự khác;

b) bài xích giảng, bài phát biểu cùng bàinói khác;

c) thành quả báo chí;

d) công trình âm nhạc;

đ) tác phẩm sân khấu;

e) thành tích điện ảnh và tác phẩmđược tạo nên theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là thành công điện ảnh);

g) Tác phẩm tạo nên hình, mỹ thuật ứngdụng;

h) cống phẩm nhiếp ảnh;

i) cửa nhà kiến trúc;

k) bạn dạng họa đồ, sơ đồ, phiên bản đồ, bảnvẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

l) cửa nhà văn học, nghệ thuậtdân gian;

m) lịch trình máy tính, sưu tậpdữ liệu.

2. Chiến thắng phái sinh chỉ được bảohộ theo lý lẽ tại khoản 1 Điều này nếu không gây phương hại đến quyền tác giảđối với thành tựu được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

3. Thành tích được bảo lãnh quy địnhtại khoản 1 với khoản 2 Điều này phải do người sáng tác trực tiếp sáng tạo bằng lao độngtrí tuệ của chính mình mà không sao chép từ nhà cửa của fan khác.

4. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ hướng dẫn ví dụ vềcác mô hình tác phẩm phương tiện tại khoản 1 Điều này.

Điều 15. Cácđối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

1. Tin ngay tức khắc sự thuần tuý chuyển tin.

2. Văn phiên bản quy bất hợp pháp luật, văn bạn dạng hànhchính, văn bản khác thuộc nghành tư pháp và bản dịch bằng lòng của văn bảnđó.

3. Quy trình, hệ thống, phương thức hoạt động,khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Mục 2. ĐIỀU KIỆNBẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 16. Tổchức, cá thể được bảo lãnh quyền liên quan

1. Diễn viên, ca sĩ, nhạc công,vũ công và những người khác trình diễn tác phẩm văn học, thẩm mỹ và nghệ thuật (sau trên đây gọichung là bạn biểu diễn).

2. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữucuộc trình diễn quy định trên khoản 1 Điều 44 của pháp luật này.

3. Tổ chức, cá nhân định hình lầnđầu âm thanh, hình ảnh của cuộc màn trình diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác (sauđây gọi là công ty sản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình).

4. Tổ chức khởi xướng với thựchiện việc phát sóng (sau đây gọi là tổ chức triển khai phát sóng).

Điều 17. Cácđối tượng quyền tương quan được bảo hộ

1. Cuộc trình diễn được bảo lãnh nếuthuộc một trong số trường vừa lòng sau đây:

a) Cuộc biểu diễn do công dân
Việt Nam tiến hành tại việt nam hoặc nước ngoài;

b) Cuộc trình diễn do người nướcngoài thực hiện tại Việt Nam;

c) Cuộc biểu diễn được địnhhình trên bạn dạng ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo biện pháp tại Điều 30 của Luậtnày;

d) Cuộc biểu diễn chưa được địnhhình trên bản ghi âm, ghi hình mà lại đã vạc sóng được bảo lãnh theo mức sử dụng tại Điều31 của quy định này;

đ) Cuộc màn biểu diễn được bảo hộtheo điều ước quốc tế mà cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là thành viên.

2. Phiên bản ghi âm, ghi hình được bảohộ nếu như thuộc một trong các trường phù hợp sau đây:

a) bản ghi âm, ghi hình của nhàsản xuất bản ghi âm, ghi hình bao gồm quốc tịch Việt Nam;

b) bản ghi âm, ghi hình của nhàsản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước nước ngoài mà cộng hòa xãhội nhà nghĩa nước ta là thành viên.

3. Lịch trình phát sóng, tínhiệu vệ tinh mang công tác được mã hóa được bảo lãnh nếu thuộc 1 trong những cáctrường phù hợp sau đây:

a) lịch trình phát sóng, tínhiệu vệ tinh mang lịch trình được mã hóa của tổ chức phát sóng có quốc tịch
Việt Nam;

b) chương trình phát sóng, tínhiệu vệ tinh mang lịch trình được mã hóa của tổ chức triển khai phát sóng được bảo hộtheo điều ước quốc tế mà cộng hòa làng hội công ty nghĩa vn là thành viên.

4. Cuộc biểu diễn, bản ghi âm,ghi hình, lịch trình phát sóng, dấu hiệu vệ tinh mang chương trình được mãhóa chỉ được bảo hộ theo điều khoản tại những khoản 1, 2 cùng 3 Điều này cùng với điều kiệnkhông gây ph­ương hại mang đến quyền tác giả.

Chương II

NỘI DUNG, GIỚI HẠNQUYỀN, THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Mục 1. NỘIDUNG, GIỚI HẠN QUYỀN, THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Điều 18. Quyềntác giả

Quyền tác giả đối với tác phẩm quyđịnh tại cơ chế này bao hàm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Điều 19. Quyềnnhân thân

Quyền nhân thân bao gồm các quyềnsau đây:

1. Đặt thương hiệu cho tác phẩm;

2. Đứng thương hiệu thật hoặc bút danhtrên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc cây viết danh khi thắng lợi được công bố, sử dụng;

3. Công bố tác phẩm hoặccho phép bạn khác công bố tác phẩm;

4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm,không cho người khác sửa chữa, giảm xén hoặc xuyên tạc thành quả dưới bất kỳ hìnhthức nào khiến phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Điều 20. Quyềntài sản

1. Quyền tài sản bao gồm các quyềnsau đây:

a) làm cho tác phẩm phái sinh;

b) biểu diễn tác phẩm trước côngchúng;

c) xào nấu tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu phiên bản gốc hoặcbản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm mang lại côngchúng bằng phương tiện đi lại hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳphương tiện kỹ thuật nào khác;

e) mang đến thuê bạn dạng gốc hoặc phiên bản saotác phẩm năng lượng điện ảnh, lịch trình máy tính.

2. Các quyền cách thức tại khoản 1Điều này vị tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc đến phépngười khác thực hiện theo nguyên lý của phương pháp này.

3. Tổ chức, cá thể khi khai thác,sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền phương pháp tại khoản 1 Điều này với khoản3 Điều 19 của luật này phải xin phép với trả tiền nhuận bút, thù lao, những quyềnlợi vật hóa học khác mang đến chủ thiết lập quyền tác giả.

Điều 21. Quyềntác giả so với tác phẩm điện ảnh, thắng lợi sân khấu

1. Bạn làm các bước đạo diễn,biên kịch, tảo phim, dựng phim, chế tác âm nhạc, xây cất mỹ thuật, thiết kếâm thanh, ánh sáng, thẩm mỹ trường quay, xây đắp đạo cụ, kỹ xảo và những côngviệc khác gồm tính sáng sủa tạo so với tác phẩm điện ảnh được hưởng những quyền quy địnhtại các khoản 1, 2 với 4 Điều 19 của điều khoản này và những quyền không giống theo thỏa thuận.

Xem thêm: Thời gian đẹp nhất là khi yêu em chương mới nhất, thời gian đẹp nhất là khi yêu em

Người làm các bước đạo diễn, biênkịch, biên đạo múa, sáng tác âm nhạc, thiết kế mỹ thuật, xây đắp âm thanh, ánhsáng, mỹ thuật sân khấu, xây cất đạo cụ, kỹ xảo và các các bước khác tất cả tínhsáng tạo đối với tác phẩm sảnh khấu được hưởng các quyền nguyên lý tại các khoản1, 2 với 4 Điều 19 của phương pháp này và các quyền khác theo thỏa thuận.

2. Tổ chức, cá thể đầu tứ tàichính và cửa hàng vật hóa học - nghệ thuật để sản xuất tác phẩm điện ảnh, công trình sânkhấu là nhà sở hữu những quyền lý lẽ tại khoản 3 Điều 19 cùng Điều 20 của Luậtnày.

3. Tổ chức, cá thể quy định tạikhoản 2 Điều này có nghĩa vụ trả tiền nhuận bút, thù lao và những quyền lợi vậtchất khác theo thỏa thuận hợp tác với những người quy định trên khoản 1 Điều này.

Điều 22. Quyềntác giả so với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

1. Chương trình máy tính xách tay là tập hợpcác chỉ dẫn được biểu lộ dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ dùng hoặc bất kỳ dạngnào khác, lúc gắn vào một phương một thể mà máy tính đọc được, có tác dụng làm chomáy tính tiến hành được một các bước hoặc dành được một kết quả cụ thể.

Chương trình máy tính được bảo hộnhư cống phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn tốt mã máy.

2. Sưu tập tài liệu là tập hòa hợp cótính sáng chế thể hiện nay ở sự tuyển chọn chọn, sắp xếp các tư liệu dưới dạng điện tửhoặc dạng khác.

Việc bảo hộ quyền tác giả đối vớisưu tập dữ liệu không tổng quan chính những tư liệu đó, không gây phương sợ hãi đếnquyền người sáng tác của chủ yếu tư liệu đó.

Điều 23. Quyềntác giả so với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian

1. Thắng lợi văn học, nghệ thuậtdân gian là sáng tạo tập thể trên nền tảng truyền thống lịch sử của một đội nhóm hoặc cáccá nhân nhằm mục tiêu phản ánh thèm khát của cộng đồng, biểu đạt tương xứng điểm lưu ý vănhóa cùng xã hội của họ, những tiêu chuẩn và quý giá được lưu lại truyền bằng cách mô phỏnghoặc bằng phương pháp khác. Cửa nhà văn học, thẩm mỹ dân gian bao gồm:

a) Truyện, thơ, câu đố;

b) Điệu hát, làn điệu âm nhạc;

c) Điệu múa, vở diễn, nghi lễ vàcác trò chơi;

d) thành phầm nghệ thuật đồ gia dụng họa, hộihọa, điêu khắc, nhạc cụ, hình mẫu phong cách thiết kế và các mô hình nghệ thuật không giống đượcthể hiện dưới ngẫu nhiên hình thức vật hóa học nào.

2. Tổ chức, cá thể khi sử dụngtác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian bắt buộc dẫn chiếu nguồn gốc của loại hình tácphẩm kia và đảm bảo an toàn giữ gìn giá trị đích thực của thành tựu văn học, nghệ thuậtdân gian.

Điều 24. Quyềntác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học

Việc bảo lãnh quyền người sáng tác đối vớitác phẩm văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ và khoa học cách thức tại khoản 1 Điều 14 của Luậtnày do cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể.

Điều 25. Cáctrường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không buộc phải xin phép, không hẳn trả tiềnnhuận bút, thù lao<12>

1. Các trường hợp sử dụng tác phẩmđã ra mắt không cần xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

a) Tự sao chép một bạn dạng nhằm mụcđích nghiên cứu và phân tích khoa học, huấn luyện của cá nhân;

b) Trích dẫn phù hợp tác phẩm màkhông có tác dụng sai ý người sáng tác để comment hoặc minh họa trong chiến thắng của mình;

c) Trích dẫn tác phẩm nhưng không làmsai ý người sáng tác để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong công tác phátthanh, truyền hình, phim tài liệu;

d) Trích dẫn thắng lợi để giảng dạytrong bên trường nhưng mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục tiêu mục đích yêu mến mại;

đ) sao chép tác phẩm để lưu trữtrong thư viện với mục tiêu nghiên cứu;

e) màn biểu diễn tác phẩm sảnh khấu, loạihình biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ khác trong số buổi làm việc văn hóa, tuyên truyền cổđộng miễn phí dưới ngẫu nhiên hình thức nào;

g) Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổibiểu diễn để đưa tin thời sự hoặc nhằm giảng dạy;

h) Chụp ảnh, vô tuyến tác phẩmtạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được phân phối tại vị trí công cộngnhằm trình làng hình ảnh của thành tích đó;

i) đưa tác phẩm lịch sự chữ nổi hoặcngôn ngữ khác cho những người khiếm thị;

k) Nhập khẩu bản sao thành tích củangười không giống để thực hiện riêng.

2. Tổ chức, cá thể sử dụng tác phẩmquy định tại khoản 1 Điều này không được làm tác động đến việc khai quật bìnhthường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ download quyềntác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

3. Những quy định trên điểm a và điểmđ khoản 1 Điều này không áp dụng so với tác phẩm loài kiến trúc, tác phẩm chế tạo hình,chương trình đồ vật tính.

Điều 26. Cáctrường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng đề xuất trả tiềnnhuận bút, thù lao<13>

1. Tổ chức phát sóng thực hiện tácphẩm đã công bố để phạt sóng có tài trợ, pr hoặc thu tiền bên dưới bất kỳhình thức nào không hẳn xin phép, nhưng đề nghị trả chi phí nhuận bút, thù lao chochủ thiết lập quyền tác giả kể từ lúc sử dụng. Nút nhuận bút, thù lao, nghĩa vụ và quyền lợi vậtchất khác với phương thức giao dịch thanh toán do những bên thỏa thuận; trường vừa lòng không thỏathuận được thì triển khai theo pháp luật của cơ quan chỉ đạo của chính phủ hoặc khởi khiếu nại tại Tòa ántheo chế độ của pháp luật.

Tổ chức phạt sóng thực hiện tác phẩmđã ra mắt để vạc sóng không tài năng trợ, quảng bá hoặc ko thu tiền bên dưới bấtkỳ bề ngoài nào chưa phải xin phép, nhưng đề xuất trả chi phí nhuận bút, thù laocho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ thời điểm sử dụng theo khí cụ của bao gồm phủ.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩmquy định tại khoản 1 Điều này sẽ không được làm ảnh hưởng đến việc khai quật bìnhthường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ download quyềntác giả; phải tin tức về tên tác giả và mối cung cấp gốc, nguồn gốc của tác phẩm.

3. Việc áp dụng tác phẩm trong cáctrường hợp hình thức tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tác phẩm năng lượng điện ảnh.

Điều 27. Thờihạn bảo hộ quyền tác giả<14>

1. Quyền nhân thân phương pháp tạicác khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của hiện tượng này được bảo lãnh vô thời hạn.

2. Quyền nhân thân lao lý tạikhoản 3 Điều 19 với quyền gia tài quy định tại Điều 20 của Luật này còn có thời hạnbảo hộ như sau:

a) cửa nhà điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹthuật ứng dụng, cửa nhà khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kểtừ khi tác phẩm được ra mắt lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh,mỹ thuật áp dụng chưa được chào làng trong thời hạn nhị mươi lăm năm, kể từ khitác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trong những trăm năm, kể từ khi tác phẩmđược định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về người sáng tác xuấthiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo biện pháp tại điểm b khoản này;

b) thành công không ở trong loạihình quy định tại điểm a khoản này có thời hạn bảo lãnh là suốt cuộc đời tác giảvà năm mươi năm tiếp sau năm tác giả chết; trường bắt tay hợp tác phẩm có đồng tác giảthì thời hạn bảo hộ hoàn thành vào năm vật dụng năm mươi sau năm đồng người sáng tác cuốicùng chết;

c) Thời hạn bảo hộ quy định tạiđiểm a và điểm b khoản này ngừng vào thời gian 24 giờ đồng hồ ngày 31 tháng 12 củanăm chấm dứt thời hạn bảo lãnh quyền tác giả.

Điều 28. Hànhvi xâm phạm quyền tác giả

1. Chiếm phần đoạt quyền người sáng tác đối vớitác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

2. Giả danh tác giả.

3. Công bố, bày bán tác phẩmmà không được phép của tác giả.

4. Công bố, cung cấp tác phẩmcó đồng người sáng tác mà không được phép của đồng tác giả đó.

5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyêntạc tòa tháp dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự cùng uy tín củatác giả.

6. Xào nấu tác phẩm mà khôngđược phép của tác giả, chủ tải quyền tác giả, trừ trường hợp khí cụ tại điểma cùng điểm đ khoản 1 Điều 25 của pháp luật này.

7. Có tác dụng tác phẩm phái sinh màkhông được phép của tác giả, chủ mua quyền tác giả so với tác phẩm đượcdùng để gia công tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp luật pháp tại điểm i khoản 1 Điều25 của hiện tượng này.

8. Thực hiện tác phẩm cơ mà không đượcphép của chủ download quyền tác giả, ko trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợivật hóa học khác theo phương pháp của pháp luật, trừ trường hợp giải pháp tại khoản 1Điều 25 của nguyên lý này.

9. Cho mướn tác phẩm cơ mà khôngtrả chi phí nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật hóa học khác cho tác giả hoặc công ty sởhữu quyền tác giả.

10. Nhân bản, sản xuất bạn dạng sao,phân phối, rao bán hoặc truyền đạt tác phẩm mang đến công bọn chúng qua mạng truyềnthông và những phương tiện chuyên môn số mà không được phép của chủ cài đặt quyềntác giả.

11. Xuất bản tác phẩm mà khôngđược phép của chủ download quyền tác giả.

12. Rứa ý hủy vứt hoặc làm cho vô hiệucác giải pháp kỹ thuật bởi chủ tải quyền tác giả triển khai để đảm bảo an toàn quyềntác giả so với tác phẩm của mình.

13. Nạm ý xóa, biến hóa thôngtin thống trị quyền dưới vẻ ngoài điện tử có trong tác phẩm.

14. Sản xuất, đính ráp, biến chuyển đổi,phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc thuê mướn thiết bị lúc biết hoặc có cơsở để biết thiết bị đó làm cho vô hiệu những biện pháp kỹ thuật vị chủ cài đặt quyềntác giả tiến hành để bảo đảm quyền tác giả so với tác phẩm của mình.

15. Có tác dụng và cung cấp tác phẩm cơ mà chữký của tác giả bị mang mạo.

16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phânphối bạn dạng sao tác phẩm nhưng không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Mục 2. NỘI DUNG,GIỚI HẠN QUYỀN, THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 29. Quyềncủa người biểu diễn

1. Người màn biểu diễn đồng thời là chủđầu bốn thì có các quyền nhân thân và những quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn;trong trường vừa lòng người màn trình diễn không bên cạnh đó là chủ đầu tư chi tiêu thì fan biểudiễn có những quyền nhân thân cùng chủ chi tiêu có các quyền tài sản đối với cuộc biểudiễn.

2. Quyền nhân thân bao hàm các quyềnsau đây:

a) Được giới thiệu tên khi biểu diễn,khi phân phát hành bạn dạng ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;

b) bảo đảm sự toàn vẹn hình tượngbiểu diễn, không cho tất cả những người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳhình thức nào tạo phương hại mang đến danh dự cùng uy tín của bạn biểu diễn.

3. Quyền tài sản bao gồm độc quyềnthực hiện nay hoặc được cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây:

a) Định hình cuộc trình diễn trựctiếp của mình trên phiên bản ghi âm, ghi hình;

b) coppy trực tiếp hoặc loại gián tiếpcuộc biểu diễn của chính mình đã được đánh giá trên bạn dạng ghi âm, ghi hình;

c) phát sóng hoặc truyền theo cáchkhác mang đến công bọn chúng cuộc biểu diễn của bản thân mình chưa được định hình mà công chúngcó thể tiếp cận được, trừ trường đúng theo cuộc màn biểu diễn đó nhằm mục tiêu mục đích phát sóng;

d) triển lẵm đến công chúng bạn dạng gốcvà bạn dạng sao cuộc biểu diễn của bản thân thông qua vẻ ngoài bán, cho mướn hoặc phânphối bằng ngẫu nhiên phương tiện chuyên môn nào mà lại công chúng có thể tiếp cận được.

4. Tổ chức, cá nhân khai thác, sửdụng những quyền lý lẽ tại khoản 3 Điều này bắt buộc trả tiền thù lao cho những người biểudiễn theo lao lý của luật pháp hoặc theo thỏa thuận hợp tác trong trường hợp pháp luậtkhông quy định.

Điều 30. Quyềncủa bên sản xuất phiên bản ghi âm, ghi hình<15>

1. đơn vị sản xuất bạn dạng ghi âm, ghihình gồm độc quyền triển khai hoặc chất nhận được người khác triển khai các quyền sauđây:

a) sao chép trực tiếp hoặc loại gián tiếpbản ghi âm, ghi hình của mình;

b) Nhập khẩu, phân phối đến côngchúng bạn dạng gốc và bản sao bản ghi âm, ghi hình của chính mình thông qua vẻ ngoài bán,cho mướn hoặc trưng bày bằng ngẫu nhiên phương tiện chuyên môn nào cơ mà công bọn chúng cóthể tiếp cận được.

2. đơn vị sản xuất bạn dạng ghi âm, ghihình được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ vật hóa học khi bạn dạng ghi âm, ghi hình của chính mình được phânphối mang lại công chúng.

Điều 31. Quyềncủa tổ chức triển khai phát sóng

1. Tổ chức triển khai phát sóng tất cả độc quyền thựchiện hoặc chất nhận được người khác triển khai các quyền sau đây:

a) phát sóng, tái phát sóng chương trình phátsóng của mình;

b) triển lẵm đến công chúng chương trình phátsóng của mình;

c) Định hình chương trình phát sóng của mình;

d) Sao chép bạn dạng định hình lịch trình phát sóngcủa mình.

2. Tổ chức triển khai phát sóng được hưởng quyền hạn vật chấtkhi chương trình phát sóng của chính bản thân mình được ghi âm, ghi hình, phân phối đến côngchúng.

Điều 32. Cáctrường hợp áp dụng quyền liên quan chưa hẳn xin phép, chưa hẳn trả chi phí nhuậnbút, thù lao

1. Các trườnghợp áp dụng quyền liên quan chưa hẳn xin phép, không hẳn trả chi phí nhuận bút,thù lao bao gồm:

a) Tự coppy một bạn dạng nhằm mụcđích nghiên cứu khoa học của cá nhân;

b) Tự xào nấu một bạn dạng nhằm mụcđích giảng dạy, trừ trường hợp cuộc biểu diễn, phiên bản ghi âm, ghi hình, chươngtrình phân phát sóng đang được ra mắt để giảng dạy;

c) Trích dẫn hợp lí nhằm mục đíchcung cấp thông tin;

d) tổ chức phát sóng tự có tác dụng bảnsao tạm thời để phân phát sóng khi được hưởng quyền phạt sóng.

2. Tổ chức, cá thể sử dụng quyềnquy định trên khoản 1 Điều này không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bìnhthường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, lịch trình phát sóng và khônggây phương hại cho quyền của bạn biểu diễn, bên sản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình,tổ chức phân phát sóng.

Điều 33. Cáctrường hợp sử dụng quyền liên quan chưa phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuậnbút, thù lao<16>

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng trựctiếp hoặc con gián tiếp bạn dạng ghi âm, ghi hình đã chào làng nhằm mục đích thương mại đểphát sóng có tài trợ, pr hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức làm sao khôngphải xin phép, nhưng đề nghị trả tiền nhuận bút, thù lao theo thỏa thuận hợp tác cho tácgiả, chủ cài quyền tác giả, tín đồ biểu diễn, nhà sản xuất bạn dạng ghi âm, ghihình, tổ chức triển khai phát sóng kể từ khi sử dụng; trường hòa hợp không thỏa thuận được thìthực hiện nay theo lao lý của chính phủ hoặc khởi kiện tại tòa án theo qui định củapháp luật.

Tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếphoặc loại gián tiếp phiên bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để phátsóng không tài giỏi trợ, pr hoặc không thu tiền dưới ngẫu nhiên hình thức nàokhông buộc phải xin phép, nhưng cần trả tiền nhuận bút, thù lao mang đến tác giả, công ty sởhữu quyền tác giả, fan biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chứcphát sóng kể từ thời điểm sử dụng theo điều khoản của bao gồm phủ.

2. Tổ chức, cá thể sử dụng phiên bản ghi âm, ghi hình đang công bốtrong hoạt động kinh doanh, mến mại không phải xin phép, nhưng yêu cầu trả tiềnnhuận bút, thù lao theo thỏa thuận cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, ngườibiểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức triển khai phát sóng kể từ thời điểm sử dụng;trường phù hợp không thỏa thuận hợp tác được thì tiến hành theo quy định của chính phủ nước nhà hoặckhởi khiếu nại tại tandtc theo dụng cụ của pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân sử dụng quyềnquy định trên khoản 1 và khoản 2 Điều này không được làm tác động đến việc khaithác thông thường cuộc biểu diễn, bạn dạng ghi âm, ghi hình, công tác phát sóngvà không gây phương hại mang lại quyền của tín đồ biểu diễn, công ty sản xuất bản ghi âm,ghi hình, tổ chức phát sóng.

Điều 34. Thờihạn bảo lãnh quyền liên quan

1. Quyền của người màn trình diễn đượcbảo hộ năm mươi năm tính tự năm tiếp sau năm cuộc màn trình diễn được định hình.

2. Quyền của nhà sản xuất phiên bản ghiâm, ghi hình được bảo hộ năm mươi năm tính tự năm tiếp theo năm chào làng hoặcnăm mươi năm kể từ năm tiếp theo năm bạn dạng ghi âm, ghi hình được định hình nếu bảnghi âm, ghi hình không được công bố.

3. Quyền của tổ chức triển khai phát sóng đượcbảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp sau năm chương trình phát sóng được thựchiện.

4. Thời hạn bảo lãnh quy định tạicác khoản 1, 2 cùng 3 Điều này hoàn thành vào thời gian 24 tiếng ngày 31 tháng 12 củanăm chấm dứt thời hạn bảo hộ những quyền liên quan.

Điều 35. Hànhvi xâm phạm những quyền liên quan

1. Chiếm đoạt quyền của người biểudiễn, công ty sản xuất phiên bản ghi âm, ghi hình, tổ chức triển khai phát sóng.

2. Mạo danh fan biểu diễn, nhà sảnxuất bạn dạng ghi âm, ghi hình, tổ chức triển khai phát sóng.

3. Công bố, phân phối và phân phốicuộc màn trình diễn đã được định hình, phiên bản ghi âm, ghi hình, công tác phát sóngmà ko được phép của fan biểu diễn, nhà sản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình, tổchức phát sóng.

4. Sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc dướibất kỳ hình thức nào so với cuộc màn trình diễn gây phương hại đến danh dự cùng uytín của người biểu diễn.

5. Sao chép, trích ghép so với cuộcbiểu diễn đã làm được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng màkhông được phép của bạn biểu diễn, công ty sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chứcphát sóng.

6. Dỡ bỏ hoặc đổi khác thông tinquản lý quyền dưới bề ngoài điện tử nhưng không được phép của chủ sở hữu quyềnliên quan.

7. Cố ý hủy bỏ hoặc có tác dụng vô hiệucác biện pháp kỹ thuật do chủ mua quyền liên quan triển khai để bảo đảm quyềnliên quan liêu của mình.

8. Vạc sóng, phân phối, nhập khẩuđể triển lẵm đến công bọn chúng cuộc biểu diễn, bản sao cuộc trình diễn đã được địnhhình hoặc phiên bản ghi âm, ghi hình khi biết hoặc bao gồm cơ sở nhằm biết thông tin quản lýquyền dưới hiệ tượng điện tử đã biết thành dỡ vứt hoặc sẽ bị thay đổi mà không được phépcủa chủ thiết lập quyền liên quan.

9. Sản xuất, lắp ráp, phát triển thành đổi,phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, buôn bán hoặc cho mướn thiết bị khi biết hoặc có cơsở để biết thiết bị đó giải thuật trái phép một tín hiệu vệ tinh mang chương trìnhđược mã hóa.

10. Cầm cố ý thu hoặc liên tục phân phốimột biểu đạt vệ tinh mang chương trình được mã hóa khi bộc lộ đã được giải mãmà ko được phép của bạn phân phối hợp pháp.

Chương III

CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ,QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 36. Chủsở hữu quyền tác giả

Chủ tải quyền tác giả là tổ chức,cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn thể các quyền gia sản quy định tại Điều 20của khí cụ này.

Điều 37. Chủsở hữu quyền tác giả là tác giả

Tác giả sử dụng thời gian, tàichính, các đại lý vật chất - kỹ thuật của bản thân để sáng chế ra thành công có các quyềnnhân thân cách thức tại Điều 19 và các quyền gia sản quy định tại Điều trăng tròn của Luậtnày.

Điều 38. Chủsở hữu quyền người sáng tác là những đồng tác giả

1. Những đồng người sáng tác sử dụng thờigian, tài chính, cửa hàng vật chất - kỹ thuật của chính mình để cùng trí tuệ sáng tạo ra tác phẩmcó chung những quyền chính sách tại Điều 19 và Điều đôi mươi của lao lý này so với tác phẩmđó.

2. Những đồng tác giả trí tuệ sáng tạo ratác phẩm vẻ ngoài tại khoản 1 Điều này, nếu tất cả phần đơn lẻ có thể tách bóc ra sửdụng hòa bình mà không có tác dụng phương hại mang lại phần của các đồng người sáng tác khác thì cócác quyền cách thức tại Điều 19 cùng Điều đôi mươi của khí cụ này đối với phần riêng biệtđó.

Điều 39. Chủsở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao trọng trách cho tác giả hoặc giao kếthợp đồng với tác giả

1. Tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạotác phẩm cho người sáng tác là người thuộc tổ chức triển khai mình là chủ sở hữu những quyền quy địnhtại Điều trăng tròn và khoản 3 Điều 19 của quy định này, trừ trường hòa hợp có thỏa thuận hợp tác khác.

2. Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồngvới tác giả sáng tạo ra thành tựu là công ty sở hữu các quyền nguyên lý tại Điều 20và khoản 3 Điều 19 của lý lẽ này, trừ trường vừa lòng có thỏa thuận khác.

Điều 40. Chủsở hữu quyền tác giả là bạn thừa kế

Tổ chức, cá thể được vượt kế quyềntác trả theo giải pháp của luật pháp về quá kế là chủ sở hữu các quyền quy địnhtại Điều đôi mươi và khoản 3 Điều 19 của công cụ này.

Điều 41. Chủsở hữu quyền tác giả là người được chuyển nhượng bàn giao quyền<17>

1. Tổ chức, cá nhân được chuyểngiao một, một vài hoặc toàn bộ các quyền phương pháp tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19của qui định này theo thỏa thuận trong hòa hợp đồng là chủ cài quyền tác giả.

2. Tổ chức, cá thể đang quản ngại lýtác phẩm khuyết danh thừa kế quyền của chủ sở hữu cho tới khi tính danh củatác đưa được xác định.

Điều 42. Chủsở hữu quyền người sáng tác là bên nước<18>

1. Công ty nước là chủ cài quyềntác giả đối với các sản phẩm sau đây:

a) item khuyết danh, trừ trườnghợp khí cụ tại khoản 2 Điều 41 của chế độ này;

b) thành quả còn trong thời hạn bảohộ mà chủ cài quyền tác giả chết không tồn tại người vượt kế, người thừa kế tự chốinhận di sản hoặc ko được quyền hưởng di sản;

c) cống phẩm được chủ download quyềntác giả chuyển nhượng bàn giao quyền cài đặt cho nhà nước.

2. Chính phủ quy định rõ ràng việcsử dụng tác phẩm thuộc về nhà nước.

Điều 43. Tácphẩm nằm trong về công chúng

1. Cửa nhà đã chấm dứt thời hạn bảohộ theo chính sách tại Điều 27 của giải pháp này thì thuộc về công chúng.

2. Hầu hết tổ chức, cá thể đều có quyềnsử dụng tác phẩm phương tiện tại khoản 1 Điều này nhưng cần tôn trọng các quyềnnhân thân của tác giả quy định trên Điều 19 của lý lẽ này.

3. Chính phủ quy định cụ thể việcsử dụng vật phẩm thuộc về công chúng.

Điều 44. Chủsở hữu quyền liên quan

1. Tổ chức, cá thể sử dụng thờigian, chi tiêu tài bao gồm và đại lý vật chất - kỹ thuật của chính bản thân mình để triển khai cuộcbiểu diễn là công ty sở hữu đối với cuộc màn trình diễn đó, trừ ngôi trường hợp gồm thỏa thuậnkhác với mặt liên quan.

2. Tổ chức, cá thể sử dụng thờigian, đầu tư tài thiết yếu và đại lý vật chất - kỹ thuật của mình để tiếp tế bảnghi âm, ghi hình là chủ cài đối với phiên bản ghi âm, ghi hình đó, trừ ngôi trường hợpcó thỏa thuận khác với mặt liên quan.

3. Tổ chức triển khai phát sóng là nhà sở hữuđối với chương trình phát sóng của mình, trừ trường hòa hợp có thỏa thuận hợp tác khác vớibên liên quan.

Chương IV

CHUYỂN GIAO QUYỀNTÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Mục 1. CHUYỂNNHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 45. Quyđịnh thông thường về chuyển nhượng ủy quyền quyền tác giả, quyền liên quan

1. Chuyển nhượng ủy quyền quyền tác giả,quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ thiết lập quyền liên quanchuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền dụng cụ tại khoản 3 Điều 19, Điều20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 với Điều 31 của luật pháp này mang đến tổ chức, cá nhân kháctheo đúng theo đồng hoặc theo điều khoản của điều khoản có liên quan.

2. Người sáng tác không được chuyển nhượngcác quyền nhân thân giải pháp tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; fan biểudiễn không được đưa nhượng những quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29của hình thức này.

3. Trong trường hợp tác và ký kết phẩm, cuộcbiểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng tất cả đồng chủ thiết lập thìviệc chuyển nhượng phải có việc thỏa hiệp của toàn bộ các đồng nhà sở hữu; trongtrường hợp tất cả đồng chủ tải nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, phiên bản ghi âm, ghihình, công tác phát sóng có những phần cá biệt có thể bóc tách ra sử dụng độclập thì chủ cài quyền tác giả, chủ tải quyền tương quan có quyền chuyểnnhượng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần đơn nhất của mình đến tổchức, cá nhân khác.

Điều 46. Hợpđồng chuyển nhượng ủy quyền quyền tác giả, quyền liên quan

1. Hợpđồng ủy quyền quyền tác giả, quyền liên quan phải đượclập thành văn phiên bản gồm phần đông nội dung chủ yếusau đây:

a)Tên và showroom đầy đầy đủ của bên chuyển nhượng và mặt được đưa nhượng;

b) Căncứ chuyển nhượng;

c)Giá, cách tiến hành thanh toán;

d)Quyền cùng nghĩa vụ của các bên;

đ)Trách nhiệm do vi phạm luật hợp đồng.

2.Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, hủy vứt hợp đồng ủy quyền quyền tác giả,quyền liên quan được vận dụng theo quy định của cục luật dân sự.

Mục 2. CHUYỂNQUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 47. Quyđịnh tầm thường về chuyển quyền thực hiện quyền tác giả, quyền liên quan

1. Chuyển quyền sử dụng quyền tácgiả, quyền tương quan là vấn đề chủ sở hữu quyền tác giả, chủ cài đặt quyền liênquan được cho phép tổ chức, cá thể khác áp dụng có thời hạn một, một số trong những hoặc toàn bộcác quyền khí cụ tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 với Điều31 của hiện tượng này.

2. Tác giả không được gửi quyềnsử dụng những quyền nhân thân nguyên tắc tại Điều 19, trừ quyền chào làng tác phẩm;người biểu diễn không được đưa quyền sử dụng những quyền nhân thân quy định tạikhoản 2 Điều 29 của cách thức này.

3. Vào trường hợp tác và ký kết phẩm, cuộcbiểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ download thìviệc chuyển quyền thực hiện quyền tác giả, quyền liên quan phải bao gồm sự thỏa thuậncủa tất cả các đồng công ty sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ cài nhưng tácphẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, lịch trình phát sóng có các phầnriêng biệt gồm thể bóc ra sử dụng tự do thì chủ download quyền tác giả, nhà sởhữu quyền liên quan hoàn toàn có thể chuyển quyền áp dụng quyền tác giả, quyền liên quanđối với phần riêng lẻ của mình mang lại tổ chức, cá nhân khác.

4. Tổ chức, cá thể được chuyểnquyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể chuyển quyền thực hiện cho tổchức, cá nhân khác giả dụ được sự chấp nhận của chủ cài quyền tác giả, nhà sở hữuquyền liên quan.

Điều 48. Hợpđồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *