Bài Tập Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư 107, Bài Tập Kế Toán Hcsn 107

*

Bài Tập kế toán Hành chính sự Nghiệp tất cả Đáp Án

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp số 1:

I. Số dư ngày 01/1/N của các tài khoản kế toán:

*

Các thông tin tài khoản khác tất cả số dư bởi 0 hoặc số dư bất kỳ.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107

»»»» reviews Khóa học tập Kế Toán Online Ở Đâu Tốt

II. Trong tháng 1/N có các nghiệp vụ tài chính phát sinh:

1. Nhận thấy dự toán chi tiêu Nhà nước giao chi tiếp tục quý I/N là 3.900.000.000 đồng.

2. Rút dự trù chi vận động về nhập quỹ tiền phương diện 500.000.000 đồng.

3. Rút dự trù chi hoạt động trả nợ cho công ty Z 90.000.000 đồng.

4. Chi chuyển động thường xuyên bởi tiền khía cạnh là 2.000.000đ.

5. Xuất quỹ tiền khía cạnh tạm ứng mang đến bà Mai – chống hành chủ yếu để mua nguyên vật liệu 26.000.000 đồng.

6. Chuyển tiền gửi bank chi trả lương và phụ cấp cho khác cho viên chức mon 12/N 250.000.000 đồng

7. Bà Mai giao dịch thanh toán tiền tạm thời ứng mua nguyên vật liệu nhập kho giao hàng cho vận động hành chính, số tiền 19.800.000 đồng. Số tiền đưa ra không hết bà Mai vẫn nộp lại quỹ.

8. Rút dự toán chi chuyển động mua tài liệu ship hàng hội nghị, số chi phí 16.540.000 đồng.

9. Thu hộ đơn vị cấp dưới bởi tiền mặt 57.000.000 đồng.

10. Tổng thích hợp số phí, lệ tổn phí đã thu vào tháng bằng tiền khía cạnh nhập quỹ 360.000.000 đồng.

11. Khẳng định số phí, lệ phí đề xuất nộp cho giá thành Nhà nước 40%.

12. Giao dịch chuyển tiền nộp phí, lệ chi phí cho giá thành Nhà nước.

Yêu cầu: Tính toán, định khoản những nghiệp vụ tài chính phát sinh trên.

Bài có tác dụng gợi ý:

1. Nhận thấy dự toán ngân sách chi tiêu Nhà nước giao chi tiếp tục quý I/N là 3.900.000.000 đồng.

Nợ TK 008: 3.900.000.000

2. Rút dự trù chi chuyển động về nhập quỹ tiền mặt 500.000.000 đồng.

Nợ TK 111: 500.000.000

Có TK 511: 90.000.000

Có TK 008: 500.000.000

3. Rút dự toán chi hoạt động trả nợ cho công ty Z 90.000.000 đồng.

Nợ TK 331: 90.000.000

Có TK 511: 90.000.000

Có TK 008: 90.000.000

4. Chỉ vận động thường xuyên bằng tiền khía cạnh là 2.000.000đ.

Nợ TK 611: 2.000.000

Có TK 111: 2.000.000

5. Xuất quỹ tiền khía cạnh tạm ứng cho bà Mai – chống hành chính đề mua nguyên liệu 26.000.000 đồng.

Nợ TK 141: 26.000.000

Có TK 111: 26.000.000

6. Chuyển khoản gửi bank chi trả lương cùng phụ cung cấp khác mang đến viên chức mon 12/N 250.000.000 đồng

Nợ TK 334: 250.000.000

Có TK 112: 250.000.000

7. Bà Mai thanh toán tiền trợ thì ứng mua nguyên liệu nhập kho giao hàng cho vận động hành chính, số tiền 19.800.000 đồng. Số tiền chi không không còn bà Mai vẫn nộp lại quỹ.

Nợ TK 152: 19.800.000

Có TK 141: 19.800.000

Nợ TK 111: 6.200.000

Có TK 141: 6.200.000

8. Rút dự trù chi vận động mua tài liệu ship hàng hội nghị, số chi phí 16.540.000 đồng.

Nợ TK 611: 16.540.000

Có TK 511: 16.540.000

Có TK 008: 16.540.000

9. Thu hộ đơn vị cấp dưới bởi tiền khía cạnh 57.000.000 đồng.

Nợ TK 111: 57.000.000

Có TK 336: 57.000.000

10. Tổng phù hợp số phí, lệ tổn phí đã thu hồi tháng bằng tiền phương diện nhập quỹ 360.000.000 đồng.

Nợ TK 111: 360.000.000

Có TK 514: 360.000.000

11. Khẳng định số phí, lệ phí buộc phải nộp cho chi tiêu Nhà nước 40%.

Nợ TK 514: 144.000.000

Có TK 3332: 144.000.000

12. Chuyển khoản nộp phí, lệ giá thành cho chi phí Nhà nước.

Nợ TK 3332: 144.000.000

Có TK 112: 144.000.000

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp 2:

I. Số dư ngày 01/2/N của các tài khoản kê toán:

*

Các tài khoản khác gồm số dư bởi 0 hoặc số dư bất kỳ.

II. Hồi tháng 2/N có những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh:

1. Ngày 1/2, Rút dự toán thực bỏ ra mua vật liệu nhập kho áp dụng cho hoạt động hành chính, giá cài đặt chưa thuế GTGT là 23.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%.

2. Ngày 5/2, xuất kho nguyên vật dụng liệu ship hàng cho hoạt động hành chính, trị giá chỉ 12.000.000 đồng.

3. Ngày 7/2, xuất kho CCDC ship hàng cho vận động hành chính, trị giá 25.000.000 đồng.

4. Ngày 15/2, thiết lập nguyên đồ vật liệu ship hàng cho hoạt động hành chính, giá mua bao hàm thuế GTGT 10% là 78.000.000 đồng, chưa thanh toán cho người bán. Giá thành vận chuyển số nguyên liệu về nhập kho đã giao dịch bằng tiền mặt 1.000.000 đồng. Vật liệu đã nhập kho đủ.

5. Ngày 18/2, giao dịch chuyển tiền mua phương pháp dụng cụ ship hàng cho chuyển động thường xuyên, giá thiết lập chưa thuế GTGT là 44.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%. Vẻ ngoài dụng cụ đã kiểm nhận và nhập kho đủ.

6. Ngày 25/2, Xuất kho phương pháp dụng cụ giao hàng cho vận động hành chính, trị giá bán 20.000.000 đồng.

7. Rút dự trù thực bỏ ra thanh toán cho tất cả những người bán ở nhiệm vụ 4.

III. Yêu cầu:

1. Tính toán, định khoản những nghiệp vụ tài chính phát sinh.

2. Phản ánh chữ T tài khoản 152, 153.

Bài làm gợi ý:

1. Ngày 1/2, Rút dự toán thực bỏ ra mua nguyên liệu nhập kho thực hiện cho chuyển động hành chính, giá tải chưa thuế GTGT là 23.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%.

Nợ TK 152: 25.300.000

CÓ TK 336: 25.300.000

CÓ TK 008: 25.300.000

NỢ TK 337: 25.300.000

CÓ TK 366: 25.300.000

2. Ngày 5/2, xuất kho nguyên thứ liệu phục vụ cho hoạt động hành chính, trị giá bán 12.000.000 đồng.

NỢ TK 611: 12.000.000

CÓ TK 152: 12.000.000

3. Ngày 7/2, xuất kho CCDC giao hàng cho hoạt động hành chính, trị giá 25.000.000 đồng.

NỢ TK 611: 25.000.000

CÓ TK 153: 25.000.000

4. Ngày 15/2, thiết lập nguyên vật dụng liệu ship hàng cho vận động hành chính, giá mua bao gồm thuế GTGT 10% là 78.000.000 đồng, không thanh toán cho những người bán. Chi tiêu vận đưa số nguyên liệu về nhập kho đã giao dịch bằng chi phí mặt một triệu đồng. Nguyên liệu đã nhập kho đủ.

NỢ TK 152: 78.000.000

CÓ TK 331: 78.000.000

NỢ TK 152: 1.000.000

CÓ TK 111: 1.000.000

NỢ TK 337: 1.000.000

CÓ TK 366: 1.000.000

5. Ngày 18/2, chuyển khoản qua ngân hàng mua phương tiện dụng cụ ship hàng cho hoạt động thường xuyên, giá download chưa thuế GTGT là 44.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%. Dụng cụ dụng ráng đã kiểm nhận và nhập kho đủ.

NỢ TK 153: 48.400.000

CÓ TK 112: 48.400.000

NỢ TK 337: 48.400.000

CÓ TK 366: 48.400.000

6. Ngày 25/2, Xuất kho phương pháp dụng cụ giao hàng cho hoạt động hành chính, trị giá bán 20.000.000 đồng.

NỢ TK 611: 20.000.000

CÓ TK 153: 20.000.000

7. Rút dự trù thực bỏ ra thanh toán cho người bán ở nghiệp vụ 4.

NỢ TK 331: 78.000.000

CÓ TK 112: 78.000.000

NỢ TK 337: 78.000.000

CÓ TK 366: 78.000.000

CÓ TK 012: 78.000.000

Để hoàn toàn có thể hiểu cùng thành thạo quá trình kế toán hành chính vì sự nghiệp, kế toán tài chính nên tham khảo các khoá học tập kế toán hành chính sự nghiệp tại các Trung tâm đào tạo kế toán uy tín.

Để giúp những củng cụ lại kỹ năng và kiến thức về kế toán tài chính hành chính vì sự nghiệp vẫn học được. Sau đây xin chia sẻ cho các bạn một số bài xích tập hành chính vì sự nghiệp có giải mã chi tiết.

Bài Tập kế toán Hành chính vì sự Nghiệp – tất cả Lời Giải

Bài tập 1:

I. Số dư ngày 01/1/N của những tài khoản kế toán:

*

II. Vào thời điểm tháng 1/N có các nghiệp vụ tài chính phát sinh:

1. Rút nhất thời ứng dự trù nhập quỹ tiền mặt để chi hoạt động thường xuyên 200.000.000 đồng.

2. đưa ra tiền mặt từ tạm ứng dự trù để tạm bợ ứng cho Nguyễn Văn nam giới đi mua chính sách dụng cầm cố số chi phí 12.000.000 đồng.

Xem thêm: Hé Lộ " Tứ Trụ Của Việt Nam, Hé Lộ Tứ Trụ Lãnh Đạo Nhiệm Kỳ Tới Của Việt Nam

3. Trả chi phí nợ người cung cấp kỳ trước 100.000.000 đồng bằng tiền khía cạnh từ tạm bợ ứng dự toán.

4. Thanh toán tiền sản phẩm hộ cho đơn vị chức năng cấp dưới bằng tiền gửi ngân hàng 220.000.000 đồng.

5. Chuyển khoản qua ngân hàng mua nguyên liệu nhập kho bằng nguồn mức giá được khấu trừ, nhằm lại, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% là 33.000.000 đồng.

6. Nguyễn Văn Nam thanh toán giao dịch tiền tạm bợ ứng. Theo triệu chứng từ sẽ mua dụng cụ dụng cụ sử dụng trực tiếp cho hoạt động chuyên môn, trị giá bán 11.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%), số tiền thừa sẽ nộp lại quỹ tiền mặt.

7. Nhượng chào bán 1 tài sản thắt chặt và cố định hình thành từ nguồn từ nguồn NSNN, nguyên giá 197.000.000 đồng, quý hiếm hao mòn lũy kế 60.000.000 đồng. Giá thành 145.000.000 đồng, người mua đã chuyển khoản thanh toán, giá cả thanh lý 1.700.000 đồng đang trả bởi tiền mặt. Chênh lệch thu – chi được duy trì lại đối chọi vụ theo chính sách tài chính.

8. Bù trừ các khoản giao dịch thanh toán nội bộ với đơn vị cấp dưới, số nợ sót lại chuyển khoản trả cho đơn vị cấp dưới số lệ chi phí đã thu hộ.

9. Xuất kho vật liệu dùng cho hoạt động thường xuyên, trị giá vật liệu xuất kho 26.000.000 đồng.

10. Cảm nhận dự toán ngân sách chi tiêu Nhà nước giao cho chi thường xuyên năm N là 19.000.000.000 đồng.

11. Đơn vị làm cho thủ tục giao dịch thanh toán tạm ứng với giá thành Nhà nước.

12. Tính tiền lương đề nghị trả cho viên chức, công chức 260.000.000 đồng.

13. Trích bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí đầu tư công đoàn theo hiện tượng hiện hành.

14. Tiền điện nước giao hàng cho vận động chuyên môn phải trả cho nhà hỗ trợ là 4.600.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%)

15. Rút dự toán chi phí nhà nước mua vẻ ngoài dụng nuốm nhập kho ship hàng cho vận động chuyên môn, giá mua chưa thuế GTGT là 88.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%. Chi tiêu vận chuyển CCDC về nhập kho đã thanh toán bằng tiền mặt theo giá bao hàm thuế GTGT 10% là 1.100.000 đồng.

Yêu cầu:

1. Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

2. Vẽ sơ vật dụng chữ T những tài khoản

Bài giải gợi ý:

NV1: Rút nhất thời ứng dự toán nhập quỹ chi phí mặt để chi hoạt động thường xuyên 200.000.000 đồng

Nợ TK 111: 200.000.000Có TK 337: 200.000.000

Có TK 008: 200.000.000

NV2: bỏ ra tiền khía cạnh từ tạm thời ứng dự toán để trợ thì ứng mang đến Nguyễn Văn nam giới đi mua hình thức dụng cố gắng số tiền 12.000.000 đồng.

Nợ TK 141: 12.000.000Có TK 111: 12.000.000

Nợ TK 337: 12.000.000Có TK 511: 12.000.000

NV3: Trả chi phí nợ người phân phối kỳ trước 100.000.000 đồng bởi tiền khía cạnh từ trợ thì ứng dự toán.

Nợ TK 331: 100.000.000Có TK 111: 100.000.000

Nợ TK 337: 100.000.000Có TK 511: 100.000.000

NV4: giao dịch tiền sản phẩm hộ cho đơn vị chức năng cấp dưới bởi tiền gửi bank 220.000.000 đồng.

Nợ TK 136: 220.000.000Có TK 112: 220.000.000

NV5: chuyển tiền mua vật liệu nhập kho bằng nguồn phí được khấu trừ, nhằm lại, giá mua bao hàm cả thuế GTGT 10% là 33.000.000 đồng.

Nợ TK 152: 33.000.000Có TK 112: 220.000.000

Nợ TK 337: 33.000.000Có TK 366: 33.000.000

Có TK 014: 33.000.000

NV6: Nguyễn Văn Nam giao dịch tiền tạm thời ứng. Theo triệu chứng từ đã mua công cụ dụng cụ sử dụng trực tiếp cho chuyển động chuyên môn, trị giá bán 11.000.000 đồng (đã bao hàm thuế GTGT 10%), số chi phí thừa vẫn nộp lại quỹ chi phí mặt.

Nợ TK 611: 11.000.000Nợ TK 111: 1.000.000Có TK 141: 12.000.000

Nợ TK 337: 11.000.000Có TK 511: 11.000.000

NV7: Nhượng chào bán 1 tài sản thắt chặt và cố định hình thành từ nguồn từ nguồn NSNN, nguyên giá bán 197.000.000 đồng, quý hiếm hao mòn lũy kế 60.000.000 đồng. Giá bán 145.000.000 đồng, người mua đã chuyển khoản thanh toán, túi tiền thanh lý 1.700.000 đồng sẽ trả bởi tiền mặt. Chênh lệch thu – chi được duy trì lại 1-1 vụ theo lý lẽ tài chính.

Nợ TK 366: 137.000.000Nợ TK 214: 60.000.000Có TK 211: 197.000.000

Nợ TK 112: 145.000.000Có TK 337: 145.000.000

Nợ TK 337: 143.300.000Có TK 333: 243.300.000

NV8: Bù trừ những khoản thanh toán giao dịch nội bộ với đơn vị chức năng cấp dưới, số nợ còn lại chuyển khoản trả cho đơn vị cấp bên dưới số lệ giá tiền đã thu hộ.

Nợ TK 336: 240.000.000Có TK 112: 240.000.000

NV9: Xuất kho vật liệu dùng cho vận động thường xuyên, trị giá vật tư xuất kho 26.000.000 đồng.

Nợ TK 611: 26.000.000Có TK 152: 26.000.000

NV10: cảm nhận dự toán ngân sách Nhà nước giao cho chi thường xuyên năm N là 19.000.000.000 đồng.

Nợ TK 008: 19.000.000.000

NV 11: Đơn vị làm cho thủ tục giao dịch thanh toán tạm ứng với giá cả Nhà nước.

Có TK 008: (200.000.000)Nợ TK 337: 88.000.000Có TK 366: 88.000.000

NV 12: Tính tiền lương cần trả cho viên chức, công chức 260.000.000 đồng.

Nợ TK 611: 260.000.000Có TK 334: 260.000.000

NV 13: Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo hình thức hiện hành.

Nợ TK 611: 61.100.000Nợ TK 334: 27.300.000Có TK 332: 88.400.000

NV 14: Tiền năng lượng điện nước ship hàng cho chuyển động chuyên môn yêu cầu trả mang đến nhà cung cấp là 4.600.000 đồng (đã bao hàm thuế GTGT 10%)

Nợ TK 641: 4.600.000Có TK 331: 4.600.000

NV 15: Rút dự toán giá thành nhà nước mua luật pháp dụng núm nhập kho ship hàng cho vận động chuyên môn, giá download chưa thuế GTGT là 88.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%. Ngân sách chi tiêu vận chuyển CCDC về nhập kho đã giao dịch bằng tiền khía cạnh theo giá bao hàm thuế GTGT 10% là 1.100.000 đồng.

Có TK 008: 96.800.000Nợ TK 153: 96.800.000Có TK 366: 96.800.000Nợ TK 611: 1.100.000Có TK 111: 1.100.000

Bài tập 2: (Bài tập tự giải)

I. Số dư ngày 01/12/N của các tài khoản kế toán:

*

II. Hồi tháng có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

1.Chuyển khoản cài một TSCĐ dùng cho vận động hành chính, giá bán mua bao hàm thuế GTGT 10% là 81.400.000 đồng. Giá cả vận gửi đã giao dịch thanh toán bằng tiền khía cạnh 1.900.000 đồng. Tài sản đã chuyển giao và đưa vào sử dụng. TSCĐ được đầu tư chi tiêu bằng nguồn ngân sách đầu tư được khấu trừ, để lại. Xác suất hao mòn 5%.

2. Xuất kho nguyên liệu trị giá 100.000.000 đồng giao hàng cho những hoạt động, vào đó giao hàng cho hoạt động thường xuyên 75.000.000 đồng, cho vận động dự án 15.000.000 đồng, cho chuyển động thu phí 10.000.000 đồng.

3. Thu được tởm phí chuyển động khác bởi tiền gửi bank 164.000.000 đồng. Nên nộp lại giá thành Nhà nước 20%, số còn lại được đề lại đơn vị để chỉ tiêu theo mức sử dụng hiện hành.

4. Xuất kho dụng cụ giao hàng cho các hoạt động, trị giá bán 4.500.000 đồng, trong số đó sử dụng cho chuyển động thường xuyên 2.300.000 đồng, cho hoạt động dự án 1.200.000 đồng, cho hoạt động thu phí 1.000.000 đồng.

6. Trích bảo hiểm xã hội, kinh phí đầu tư công đoàn, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp theo phần trăm quy định hiện tại hành.

7. Thanh lý 1 tài sản cố định phục vụ cho vận động phúc lợi, nguyên giá chỉ 130.000.000 đồng, quý giá hao mòn lũy kế 57.000.000 đồng. Giá cả 85.000.000 đồng, người tiêu dùng chưa trả tiền. Chi tiêu thanh lý đã bao hàm thuế GTGT 10% là 2.200.000 đồng sẽ trả bởi tiền mặt. Chênh lệch thu- chi được để lại đơn vị chức năng theo cách thức tài chính. Xác suất hao mòn 8%. Biết TSCĐ được hình thành từ quỹ phúc lợi.

8. Giao dịch tiền hàng hộ đơn vị cấp trên bởi chuyển khoản ngân hàng 210.000.000 đồng.

9. Rút dự toán chuyển tiền vào thông tin tài khoản tiền nhờ cất hộ ngân hàng dịch vụ thương mại để giao dịch thanh toán lương được cho cán bộ nhân viên tháng 9 sau khoản thời gian trừ đi những khoản trích theo lương cùng thẻ ATM đến cán cỗ công nhân viên. Đơn vị đã nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng về số chi phí đã giao dịch lương cho cán cỗ CNV.

10. Chi phí điện nước dùng cho văn phòng hành bao gồm phải trả 3.300.000 đồng.

11. Nhượng chào bán 1 tài sản cô đánh giá thành từ mối cung cấp viện trợ, nguyên giá chỉ 320.000.000 đồng, giá trị hao mòn lũy kế 260.000.000 đồng. Giá cả 116.000.000 đồng, người mua chưa trả tiền. Ngân sách chi tiêu thanh lý 3.100.000 đồng, vẫn trả bởi tiền mặt. Chênh lệch thu- chi phải nộp lại cho NSNN. Phần trăm hao mòn 10%,

12. Chuyển tiền mua 1 TSCĐ ship hàng cho chuyển động chuyên môn. Giá sở hữu TSCĐ là 345.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế GTGT 10%. TSCĐ được đầu tư bằng Quỹ phân phát triển vận động sự nghiệp. Đơn vị đang thanh toán cho tất cả những người bán qua giao dịch chuyển tiền ngân hàng. Phần trăm hao mòn 12%.

13. Tải 1.600 kg vật liệu bằng nguồn kinh phí từ vận động khác được nhằm lại, giá bán mua đề nghị trả chưa tồn tại thuế GTGT 7.800 đ/kg, thuế suất GTGT 10%. Vật tư đã kiểm định và nhập kho đủ.

14. Đơn vị mừng đón 1 TSCĐ đã qua sử dụng do đơn vị chức năng cấp bên trên cấp. Nguyên giá bán TSCĐ là 520.000.000 đồng quý giá hao mòn lũy kế 70.000.000đ. TSCĐ đưa vào sự dụng ngay lập tức cho chuyển động sự nghiệp.

15.Trích khẩu hao TSCĐ năm N tại đơn vị là 1.147.000.000 đồng, trong những số đó khấu hao TSCĐ giao hàng cho chuyển động chuyên môn 879.000.000 đồng, ship hàng cho chuyển động dự án 145.000.000 đồng, chuyển động thu tổn phí 123.000.000 đồng.

16.Kết đưa giá trị khẩu hao TSCĐ quý phái tài khoản lợi nhuận tương ứng.

17.Kết chuyền cực hiếm vật tứ xuất cần sử dụng sang tài khoản doanh thu. (Biết trị giá bán nguyên đồ liệu, điều khoản dụng nạm xuất sử dụng lũy kế từ đầu năm mới đến ngày 01/12/N là 1.400.000.000 đồng, trong đó xuất dùng cho chuyển động thường xuyên là 800.000.000 đồng, cho hoạt động dự án 300.000.000 đồng, cho chuyển động thu giá tiền 200.000.000 đồng)

18. Kết chuyến những khoản thu, chỉ để khẳng định kết thừa hoạt động.

 Yêu cầu:

1. Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trên.

2. Vẽ sơ trang bị chữ T của các tài khoản.

3. Lập Bảng bằng phẳng số phát sinh tháng 12/N.

Để rất có thể hiểu cùng thành thạo quá trình kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán tài chính nên xem thêm các khoá học hành chính sự nghiệp tại những Trung tâm huấn luyện và đào tạo kế toán uy tín.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *