MẪU PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG, JUST A MOMENT

Khi biết công dụng thi xét tuyển đại học có khá nhiều bạn có hy vọng muốn chuyển đổi nguyện vọng để cân xứng với phiên bản thân những chưa biết phải sử dụng mẫu nào. Thì trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết mẫu điều chỉnh nguyện vọng.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng


1. Đơn đề nghị chuyển đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển:

Nội dung cơ phiên bản của 1-1 đề nghị biến đổi nguyện vọng đk xét tuyển chọn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc ———-o0o———–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ nắm ĐỔI NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Kính gửi: Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo…..

Họ cùng tên thí sinh:…….. Giới tính:……

Ngày, tháng, năm sinh:……


Địa chỉ nhấn giấy báo trúng tuyển:……..

Số điện thoại:……

Đã đk xét tuyển chọn vào:

Mã trường……… thương hiệu trường: ……..

Số của Giấy biên thừa nhận thu hồ nước sơ/Phiếu báo phạt của Bưu điện:…..

Đề nghị mang lại rút hồ sơ đk xét tuyển với chuyển tin tức đăng cam kết tới trường:

Mã trường:……..Tên trường: ……..

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ (Xếp theo trang bị tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

1. Team ngành/Ngành:………Mã ngành………..

Tổ đúng theo môn thi dùng làm xét tuyển:

2. Team ngành/Ngành:………Mã ngành………..

Tổ vừa lòng môn thi dùng để xét tuyển:

3. đội ngành/Ngành:………Mã ngành……….

Tổ phù hợp môn thi dùng làm xét tuyển:

4. Team ngành/Ngành:………Mã ngành……….

Tổ hòa hợp môn thi dùng làm xét tuyển:

…………., ngày…tháng…năm…

NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký, ghi rõ họ tên)

2. Chủng loại phiếu kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển chọn vào đại học, cao đẳng:

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN VÀ ĐIỀU CHỈNH không đúng SÓT THÔNG TIN THÍ SINH 

SỞ GDĐT:…

MÃ SỞ: □□

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc —————

PHIẾU SỐ 1 (Nơi tiếp nhận lưu)

 

 

 

 

SỐ PHIẾU:
           

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH khu VỰC ƯU TIÊN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, SỐ NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm cùng tên của thí sinh (Viết quả như giấy khai sinh bằng văn bản in hoa có dấu)


…….Giới (Nữ ghi 1, nam ghi 0) □

 

2. Ngày, tháng cùng 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày với tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)

ngày

tháng

năm

3. Số CMND/Căn cước CD (hồ sơ đăng ký dự thi)      
 
   
 
   
 
   

 

4. Số báo danh (trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT)                

5. Số điện thoại (hồ sơ đăng ký dự thi) ………………………………………..

B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN

7. Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên:

 

Khu vực ưu tiên tuyển sinh:

 

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

 

 

8. Số ước muốn đăng kí ban đầu:   Bằng chữ: …………………….
9. Số nguyện vọng kiểm soát và điều chỉnh tăng:   Bằng chữ: …………………..
10. Tổng số nguyện vọng sau điều chỉnh:   Bằng chữ: …………………..

C. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN

Tôi xin cam đoan những lời khai bên trên là đúng sự thật. Nếu như sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Ngày tháng năm 20….. NƠI NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI (Đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày …. Mon …… năm 202…. Chữ ký của thí sinh

 

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN VÀ ĐIỂU CHỈNH không đúng SÓT THÔNG TIN THÍ SINH 

SỞ GDĐT:…………………….. MÃ SỞ: □□

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – tự do – hạnh phúc —————

PHIẾU SỐ 2 (Thí sinh lưu)

 

 

 

 

SỐ PHIẾU:
           

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH khu VỰC ƯU TIÊN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, SỐ NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm cùng tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng văn bản in hoa có dấu)

…….Giới (Nữ ghi 1, nam ghi 0) □

 

2. Ngày, tháng cùng 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày với tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)

ngày

tháng

năm

3. Số CMND/Căn cước CD (hồ sơ đăng ký dự thi)      
 
   
 
   
 
   

 

4. Số báo danh (trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT)                

5. Số năng lượng điện thoại (hồ sơ đăng ký dự thi) ……

B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN

7. Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên:

 

Khu vực ưu tiên tuyển sinh:

 

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

 

 

8. Số ước vọng đăng kí ban đầu:   Bằng chữ: ………
9. Số nguyện vọng điều chỉnh tăng:   Bằng chữ: ………
10. Tổng số nguyện vọng sau điều chỉnh:   Bằng chữ: ………

C. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN

Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Giả dụ sai tôi xin trọn vẹn chịu trách nhiệm.

 

Ngày …. Tháng….năm 20….. NƠI NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI (Đại diện ký, ghi rõ chúng ta tên và đóng dấu)

Ngày …. Tháng….. Năm 202…. Chữ ký của thí sinh

HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU PHIẾU ĐIỀU CHỈNH khu vực VỰC ƯU TIÊN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, SỐ NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN

Thông tin điều chỉnh ĐKXT được khai trên 02 phiếu (Phiếu số 1 Nơi tiếp nhận lưu, Phiếu số 2 sỹ tử lưu).

Xem thêm: Tìm địa chỉ nhà qua tên - cách để tìm ra nơi ở của một người


1. Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN: Cần ghi đúng mực và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi giỏi nghiệp thpt và xét tuyển vào đại học; cao đẳng.

2. Mục 7: “Đề nghị kiểm soát và điều chỉnh chế độ ưu tiên”: nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển chọn sinh” hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” thì đánh vệt X vào ô “Đề nghị điều chỉnh chính sách ưu tiên”, bên cạnh đó nếu kiểm soát và điều chỉnh ưu tiên khu vực thì vào mục “Khu vực ưu tiên tuyển chọn sinh” điền một trong những mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với quanh vùng ưu tiên của thí sinh được hưởng; nếu điều chỉnh ưu tiên đối tượng người dùng thì trong mục “Đối tượng ưu tiên tuyển chọn sinh” điền một trong các ký hiệu từ bỏ 01 đến 07 khớp ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu như không thuộc đối tượng người dùng ưu tiên thì nhằm trống). Thí sinh đề nghị nộp các minh bệnh để thừa kế các chính sách ưu tiên theo quy định.

3. Mục 8, 9, 10: giả dụ thí sinh tăng thêm nguyện vọng so với ban đầu thì nhập tin tức vào những mục này, đồng thời nộp lệ phí đối với số nguyện vọng tăng thêm cho điểm tiếp nhận. Điểm tiếp nhận nhập số nguyện vọng tạo thêm lên hệ thống, tiếp nối thí sinh vào hệ thống để tự đk xét tuyển chọn trực tuyến.

3. Thời hạn được kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng đk xét tuyển vào đại học, cao đẳng:


Công tác xét tuyển các đợt bổ sung cập nhật sẽ ra mắt từ ngày 7-9 mang lại tháng 12-2023

4. Một số xem xét khi điều chỉnh nguyện vọng:

Trong thừa trình chuyển đổi nguyện vọng 2023, thí sinh cần lưu ý các sự việc sau:

– Theo dõi thường xuyên và update lịch đăng ký đã được Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên công bố, đồng thời kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học, tránh bỏ lỡ những thông tin quan trọng.

– suy xét kỹ trước lúc điều chỉnh trang bị tự hoài vọng xét tuyển Đại học, vì đấy là yếu tố đặc biệt quyết định liệu bạn đã đạt được vào trường ước muốn hay không.

– Khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học, hãy bảo đảm thực hiện nay đầy đủ các bước và không vứt qua bất kỳ bước nào, tuyệt vời và hoàn hảo nhất không tạm dừng hoặc bay khỏi khối hệ thống trước khi dứt quá trình biến hóa nguyện vọng.

– kiểm soát lại hệ thống để chắc chắn là rằng chúng ta đã đăng ký nguyện vọng thành công. Điều này giúp phòng tránh triệu chứng thông tin không được lưu hoặc khối hệ thống chưa update thông tin chuyển đổi của bạn.


– giả dụ có thông tin về việc xét tuyển chọn nguyện vọng bổ sung cập nhật từ những trường, hãy theo dõi và quan sát tin tức để hoàn toàn có thể điều chỉnh ước vọng và khẳng định thứ từ bỏ nguyện vọng tương xứng nhất nhé!

5. Một vài quy định về đk và thay đổi nguyện vọng:

Theo đái mục 7 Mục III Công văn 1919/BGDĐT-GDĐH 2023, việc đk nguyện vọng đh năm 2023 cần tuân thủ và triển khai theo những quy định sau:

Quá trình đk NVXT so với ngành, team ngành, chương trình giảng dạy phải triển khai trực tuyến trên hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các ước vọng của sỹ tử khi đk xét tuyển vào cơ sở huấn luyện và đào tạo được xếp từ một đến sau cuối (nguyện vọng trước tiên là ước muốn cao nhất), sỹ tử lựa chọn địa thế căn cứ để xét tuyển chọn gồm các thông tin như: sản phẩm tự nguyện vọng; Mã trường, tên trường; Mã team ngành, ngành hoặc chương trình; Tên nhóm ngành, ngành hoặc chương trình.

Các hoài vọng thí sinh đăng ký phải cân xứng với yêu mong và điều kiện của cơ sở huấn luyện (Kết trái thi xuất sắc nghiệp THPT, tác dụng đánh giá chỉ năng lực, kết quả học tập cấp THPT, hiệu quả kỳ thi độc lập, hiệu quả đánh giá tư duy, kết quả khác…)

Tất cả những nguyện vọng thí sinh đang đăng ký sẽ tiến hành xử lý trên khối hệ thống và từng thí sinh chỉ trúng tuyển chọn vào 1 nguyện vọng cao nhất trong những nguyện vọng đã đăng ký khi đủ đk trúng tuyển.

Điều chỉnh ước muốn là sự việc được không hề ít thí sinh quan liêu tâm đặc biệt là thời điểm chào làng điểm thi giỏi nghiệp THPT. Vậy điều chỉnh nguyện vọng bằng “Phiếu kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng” như vậy nào?

*

Mẫu “Phiếu điều chỉnh nguyện vọng”

Thời gian kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bởi Phiếu từ ngày 19/9 mang đến 17h ngày 27/9. Thí sinh chỉ được lựa chọn 1 trong 2 phương thức điều chỉnh và khi vẫn nộp sẽ không được biến đổi nên hãy chú ý, nghiêm túc lưu ý đến khi đặt cây viết điều chỉnh.

Phương thức này giành riêng cho những bạn có nhu cầu tăng thêm con số nguyện vọng đối với ban đầu.

Địa điểm điều chỉnh nguyện vọng

Thí sinh nộp hồ sơ ở chỗ nào thì lên đó download phiếu với nộp luôn luôn tại đó. Sỹ tử thêm hoài vọng nộp luôn luôn cả lệ phí nguyện vọng.

Hoặc các em có thể tải phiếu theo mẫu mã sau: "Phiếu Điều Chỉnh Nguyện Vọng"

Hướng dẫn điền tin tức vào phiếu kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng

Thông tin điều chỉnh ĐKXT được khai trên 02 phiếu (Phiếu hàng đầu Nơi mừng đón lưu, Phiếu số 2 sỹ tử lưu).

Phần “THÔNG TIN CÁ NHÂN”: cần ghi đúng chuẩn và thống tốt nhất với thông tin trong Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển chọn vào đại học; cao đẳng. Mục "Đề nghị điều chỉnh cơ chế ưu tiên":Nếu thí sinh gồm sửa “Khu vực ưu tiên tuyển chọn sinh“ hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển chọn sinh" thì lưu lại X vào ô tương xứng (trong mục "Khu vực ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương xứng với khu vực ưu tiên của sỹ tử được hưởng; trong mục "Đối tượng ưu tiên tuyển chọn sinh" điền một trong các ký hiệu từ 01 mang lại 07 tương xứng với đối tượng người sử dụng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu như không thuộc đối tượng người tiêu dùng ưu tiên thì nhằm trống). Bảng "Nội dung những nguyện vọng (NV) đk xét tuyển sau điều chỉnh":Bước 1: thí sinh ghi đầy đủ thông tin về NV đk xét tuyển sau khi đã kiểm soát và điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) mang lại cột (5);

Bước 2: đối chiếu bảng new với bảng cũ (đã đk khi làm giấy tờ thủ tục dự thi) để ghi "Nội dung ráng đổi" vào cột (6) như sau:

ví như không thay đổi thứ từ bỏ NV ưu tiên và những nội dung đã đăng ký thì thí sinh ghi số 0 tại cột (6) cùng hàng; ví như chỉ đổi khác thứ từ NV ưu tiên và giữ nguyên các văn bản khác đã đăng ký thì thí sinh ghi số máy tự NV ưu tiên cũ trên cột (6) cùng hàng; rất nhiều thay thay đổi thì ghi TĐ tại cột 6 thuộc hàng.(*)Ví dụ:

Bảng danh sách nguyện vọng cũ đã đăng ký khi làm giấy tờ thủ tục dự thi (bảng cũ):

Thứ tự NV ưu tiênMã trường (chữ in hoa)Mã ngành/Nhóm ngànhTên ngành/Nhóm ngànhMã tổng hợp môn xét tuyển
1BVH7480201Công nghệ thông tinA00
2QHI7480201Công nghệ thông tinA00
3BKA7480201Công nghệ thông tinA00
4VHD7480201Công nghệ thông tinA00
Bảng nội dung điều chỉnh nguyện vọng đk xét tuyển (bảng mới):

Thứ từ bỏ NV ưu tiên (1)Mã ngôi trường (chữ in hoa) (2)Mã ngành/ nhóm ngành (3)Tên ngành/Nhóm ngành (4)Mã tổ hợp môn xét tuyển (5)Nội dung chuyển đổi (6)
1QHI7480201Công nghệ thông tinA002
2BKA7510201Công nghệ chuyên môn cơ khíA01
3KHA7340101Quản trị kinh doanhD01
4VHD7480201Công nghệ thông tinA000
Trong ví dụ như trên:

- ước muốn 1 của bảng mới trùng với nguyện vọng 2 của bảng cũ: Điền số 2 (số sản phẩm công nghệ tự NV ưu tiên cũ) vào cột 6, sản phẩm 1;

- nguyện vọng 2 của bảng mới biến hóa so cùng với bảng cũ: Điền TĐ vào cột 6, hàng 2;

- hoài vọng 4 của bảng mới không chuyển đổi so cùng với bảng cũ: Điền số 0 vào cột 6, mặt hàng 4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *