Top 8 Bóng Đèn Led Cảm Ứng Dùng Pin Giá Rẻ 2023, Đèn Cảm Biến Dùng Pin Giá Tốt, Giảm Giá Đến 40%

giao hàng toàn quốc Miễn mức giá ship giao dịch >1.000.000đ giao hàng nội thành thành phố hà nội 24h, giao khẩn cấp Grab

Bạn đang xem: Đèn led cảm ứng dùng pin

Đèn Led phân phát hiện lúc nào có người vận động vào vùng quét của cảm biến PIR và auto bật/tắt. Vào điều kiện môi trường thiên nhiên ban ngày bao gồm đủ ánh sáng, đèn sẽ không bật kể cả khi có người vào để tiết kiệm chi phí điện. Với thiết kế sang trọng, đèn led rất phù phù hợp để áp dụng làm đèn trang trí hoặc đèn treo tường ở mọi không khí trong công ty như: chống khách, phòng ngủ, phòng tắm, tủ quần áo, tủ bếp…


260.000₫","sku":"HM-AL04W","variation_description":"","variation_id":32182,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"100","weight_html":"100 g"},"attributes":"attribute_pa_lua-chon":"14-led","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"23.3","width":"3.8","height":"2.2","dimensions_html":"23.3 × 3.8 × 2.2 cm","display_price":390000,"display_regular_price":390000,"image":"title":"14 LED HMAL14","caption":"","url":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al041.jpg","alt":"14 LED HMAL14","src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al041.jpg","srcset":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al041.jpg 800w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al041-760x760.jpg 760w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al041-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al041.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al041-300x300.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al041.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":32151,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"390.000₫","sku":"HM-AL14W","variation_description":"","variation_id":32185,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"200","weight_html":"200 g","attributes":"attribute_pa_lua-chon":"21-led","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"40.0","width":"3.8","height":"2.2","dimensions_html":"40.0 × 3.8 × 2.2 cm","display_price":560000,"display_regular_price":560000,"image":"title":"27 LED HMAL27","caption":"","url":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al042.jpg","alt":"27 LED HMAL27","src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al042.jpg","srcset":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al042.jpg 800w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al042-760x760.jpg 760w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al042-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al042.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al042-300x300.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al042.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":32152,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"560.000₫","sku":"HM-AL21","variation_description":"","variation_id":54017,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"320","weight_html":"320 g","attributes":"attribute_pa_lua-chon":"27-led","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"40.0","width":"3.8","height":"2.2","dimensions_html":"40.0 × 3.8 × 2.2 cm","display_price":560000,"display_regular_price":560000,"image":"title":"27 LED HMAL27","caption":"","url":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al042.jpg","alt":"27 LED HMAL27","src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al042.jpg","srcset":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al042.jpg 800w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al042-760x760.jpg 760w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al042-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al042.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al042-300x300.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al042.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":32152,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"560.000₫","sku":"HM-AL27W","variation_description":"","variation_id":32186,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"320","weight_html":"320 g","attributes":"attribute_pa_lua-chon":"56-led","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"40.0","width":"3.8","height":"2.2","dimensions_html":"40.0 × 3.8 × 2.2 cm","display_price":620000,"display_regular_price":620000,"image":"title":"56 LED HMAL56","caption":"","url":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al043.jpg","alt":"56 LED HMAL56","src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al043.jpg","srcset":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al043.jpg 800w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al043-760x760.jpg 760w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al043-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al043.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al043-300x300.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2018/02/homematic.vn_den-led-cam-bien-cho-tu-quan-ao-dung-pin-sac-nhom-homematic-hm-al043.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":32153,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"620.000₫","sku":"HM-AL56W","variation_description":"","variation_id":32187,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"320","weight_html":"320 g">">
Lựa chọn: 14 LED

Xem thêm: Lời bài hát là con mèo ” - lời bài hát là mèo con (mộng lân)

Đèn chạm màn hình cầu thang dùng pin là nhiều loại thiết bị phát sáng trang trí tiết kiệm điện. Thiết kế nhỏ gọn, dễ dãi lắp đặt ở nhiều địa điểm khác nhau. Tính năng cảm ứng thông minh, tự động hóa bật/ tắt theo hoạt động bước chân. Ánh sáng đèn giúp người tiêu dùng đi lại dễ dàng trên cầu thang.


Nội dung chính

1. Láng đèn cảm ứng cầu thang sử dụng pin HLCTP12. Nhẵn đèn chạm màn hình cầu thang dùng pin HLCTP23. Láng đèn cảm ứng cầu thang cần sử dụng pin HLCTP34. Bóng đèn cảm ứng chân ước thang dùng pin HLCTP45. Đèn rọi ước thang cảm ứng dùng pin HLCTP56. Đèn LED cảm ứng bước đi bậc lan can HLCTP67. Đèn pin sạc sạc cảm biến cầu thang HLCTP78. Ưu điểm thiên tài bóng đèn chạm màn hình cầu thang sử dụng pin9. Cách lắp ráp bóng đèn cảm ứng cầu thang

1. Nhẵn đèn cảm ứng cầu thang dùng pin HLCTP1

1.1 thông số kỹ thuật

Công suất 0,5w
Công tắc Cảm ứng từ bỏ động
Nguồn điệnPin khô
Loại pinAAA
Chất liệu cấu tạoABS
Chứng nhận chất lượngCE, CCC
Kiểu dángVuông
Loại đèn này còn có kiểu dáng khôn cùng nhỏ, rất có thể lắp để gắn tường hoặc treo tường. 
*
*
*
*
*
*
*
*
Đèn cảm biến cầu thang sử dụng pin HLCTP7

7.2 giá bán bán

Giá tham khảo của mẫu đèn trên thị trường khoảng 158.000 – 230.000 đồng/ đèn. 

Tham khảo một số trong những cách đấu nối: Mạch đèn cầu thang 3 tầng

8. Ưu điểm nhân tài bóng đèn chạm màn hình cầu thang dùng pin

Đèn chạm màn hình tích thích hợp pin là trong số những dòng đèn LED chân mong thang được ưu tiên áp dụng bởi những ưu điểm sau đây:

8.1 Thiết kế nhỏ tuổi gọn

Các kiểu dáng của đèn cảm ứng dùng pin sạc đều được thiết kế với siêu nhỏ tuổi gọn. Người dùng rất có thể dễ dàng gắn ở đều vị trí để chiếu sáng cầu thang hoặc quanh vùng khác. 

8.2 chạm màn hình thông minh

Tính năng cảm ứng theo vận động bước chân. Auto bật khi có bước đi lên mong thang. Auto tắt đèn sau 30 giây khi fan đã ra khỏi khu vực cầu thang. Người cần sử dụng không yêu cầu nhấn nút công tắc để bật, tắt.

8.3 tiết kiệm chi phí điện

Các loại đèn dùng pin có hiệu suất nhỏ, sử dụng pin pin sạc hoặc pin sạc AAA nên không thể tiêu tốn năng lượng điện năng. Từ đó, huyết kiệm giá cả sử dụng cho người dùng. 

8.4 tiết kiệm chi phí thời gian

Tiết kiệm thời hạn bật/ tắt đèn. Tiết kiệm thời hạn sửa chữa, sửa chữa đèn vì chưng đèn cầu thang cần sử dụng pin có độ bền cao. 

9. Cách lắp ráp bóng đèn cảm ứng cầu thang

9.1 bí quyết lắp đèn chân ước thang dùng pin

Lắp đặt âm bậc cầu thang hoặc gắn ở phương diện trước của chân bậc thang bằng chất keo 3M. Vị trí gắn thêm đặt: thêm ở hai bên cầu thang hoặc ở giữa mặt trước của chân ước thang. Khoảng phương pháp lắp đặt: Mỗi lan can lắp 1 – 2 đèn. 

Xem đưa ra tiết: 4 Cách lắp đặt đèn chạm màn hình cầu thang

9.2 cách lắp bóng đèn cảm ứng cầu thang tường

Lắp đặt gắn tường bằng băng keo 3M hoặc lắp vào chân lỗ khoét tất cả lắp chân sắt kẽm kim loại (Vì đế đèn có nam châm).Vị trí thêm đèn: Độ cao thêm đèn khoảng 0,5 – 1,2 mét tính tự chân cầu thang thẳng sang trọng tường. Khoảng bí quyết lắp đèn: cứ 2 – 3 cầu thang sẽ gắn thêm 1 đèn. 

Đèn cảm ứng cầu thang dùng pin là lựa chọn tiết kiệm ngân sách điện và không khí cho chiếu sáng cầu thang trong nhà. Tính năng cảm ứng thông minh mang về nhiều tiện ích cho người dùng. Người tiêu dùng nên tham khảo giá tầm thường trên thị phần trước lúc mua. Hãy cài đặt đèn LED tại siêu thị uy tín qhqt.edu.vn để bảo đảm chất lượng ánh nắng và độ bền. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *