Bộ Đề Thi Toán Lớp 4 Học Kỳ 1, Access To This Page Has Been Denied

Mua tài khoản download Pro để kinh nghiệm website Download.vn KHÔNG quảng cáotải tổng thể File rất nhanh chỉ còn 79.000đ.

Bạn đang xem: Bộ đề thi toán lớp 4 học kỳ 1


TOP 50 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 có đáp án kèm theo, giúp những em học viên lớp 4 tham khảo, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để sẵn sàng thật tốt kiến thức đến kỳ thi học tập kì 1 chuẩn bị tới.


Với 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4, còn khiến cho thầy cô xem thêm để giao đề ôn tập cho học sinh của mình. Bên cạnh ra, thầy cô và các em còn có thể tìm hiểu thêm bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán 4 theo Thông tứ 22. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong những số 5784; 6874; 6784; 5748, số lớn số 1 là:

A. 5785

B. 6874

C. 6784

D. 5748

2. 5 tấn 8kg = ……… kg?

A. 580kg

B. 5800kg

C. 5008kg

D. 58kg

3. Trong số số sau số nào phân chia hết cho 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong các góc bên dưới đây, góc làm sao là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích s sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32m

D. 12m

Câu 3: Năm năm nhâm thìn là rứa kỉ sản phẩm công nghệ bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp những số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo thứ tự từ nhỏ bé đến lớn: ...................................................

I. Từ luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng cộng tuổi của người mẹ và bé là 57 tuổi. Người mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi chị em bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) kiếm tìm số bị chia bé dại nhất vào phép chia tất cả thương là 12 và số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, cho ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5t 8 kilogam = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm năm 2016 là cụ kỉ máy bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo thiết bị tự từ bé đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Từ luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và tiến hành tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Kết quả là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất: có tác dụng đúng từng phần đến 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của chị em là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của nhỏ là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia bé nhất là : 20

Số bị chia bé nhất là: đôi mươi x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng( từ bỏ câu 1 cho câu 5)

Câu 1: Số 45 317 gọi là:

A. Tư mươi năm nghìn bố trăm mười bảy

B. Tứ lăm nghìn cha trăm mười bảy

C. Bốn mươi lăm nghìn tía trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6 050

Câu 3: 2 m2 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cùng của nhì số là 27. Số bé nhỏ là 19 thì số mập là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên gồm …..

A. Tư góc nhọn, nhị góc tù cùng hai góc vuông

B. Tứ góc nhọn, nhì góc tù với một góc vuông

C. Tứ góc nhọn, một góc tù với hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho những chữ số 0,3,5,7. Từ những chữ số sẽ cho, hãy viết số lớn số 1 chia hết mang lại 2, 3 và 5, những chữ số những khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: tra cứu x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một shop trong hai tháng bán tốt 3 450m vải. Tháng đầu tiên bán được ít hơn tháng trang bị hai là 170m vải. Hỏi từng tháng cửa hàng đó bán tốt bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CADBA

Câu 6: Tính bằng cách thuận tiện thể nhất: 567 x 23 + 433 x 23 = 23 x (567 + 433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số đó là 750


Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài bác giải

Tháng đồ vật nhất shop bán được số mét vải vóc là (0,25đ): (3 450 – 170) : 2 = 1640 (m) (0,5đ)

Tháng thiết bị hai cửa hàng bán được số mét vải là (0,25đ): 3 450 – 1 640 = 1 810 (m) (0,5đ)

Đáp số: 1 640 mét (0,25đ):

1 810 mét (0,25đ):

Chú ý: những câu: 6,8,9,10: HS biết đặt tính và đúng là được tính một nửa số điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số tứ trăm linh hai nghìn tứ trăm hai mươi viết là:

A. 40 002 400 B. 4 020 420C. 402 420 D. 240 420

Câu 2. Số tương thích để viết vào vị trí chấm của 7 yến 8 kg =……..kg là:

A. 78kg B. 780kg C. 7 008kg
D. 708kg

Câu 3: bác bỏ Hồ sinh vào năm 1980. Bác Hồ sinh vào cụ kỉ……

A. XVIII B. XX C. XVI D. XXI

Câu 4: Trung bình cộng của nhì số 42 và 26 là:

A. 35 B. 34 C. 36 D. 37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 - 94 874



Bài 3. Cả nhì lớp 4A cùng lớp 4B trồng được 568 cây. Hiểu được lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây?

Bài giải

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên những góc bao gồm trong mẫu vẽ sau:



+ Đỉnh C cạnh CB, CD. ( 0.5 đ)

- Góc nhọn đỉnh A cạnh AD, AB.

- Góc tù đỉnh B cạnh BA, BC. ( 0.5 đ)

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng nhất.

Câu1: (0,5 điểm) Số 956 384 521 hiểu là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn bốn nghìn năm trăm nhị mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn tía trăm tám mươi bốn triệu năm trăm nhị mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi tứ năm trăm nhị mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu tía trăm tám mươi tư nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) các số sau đây số nào chia hết mang lại 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 tiếng = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết các số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo trang bị tự từ nhỏ nhắn đến lớn:

a) Theo thứ tự từ nhỏ bé đến lớn: ...................................................................

b) Theo thứ tự từ bự đến bé: ...................................................................

Câu 3: (1 điểm)


Hình bên tất cả .........góc vuông.

Hình mặt có..........góc tù.



Câu 4: (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 160m, chiều rộng nhát chiều nhiều năm 52 m. Tính diện tích mảnh khu đất hình chữ nhật đó?

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 5

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:

Câu 1: (0.5 điểm) Năm triệu không trăm bảy mươi ngàn sáu trăm được viết là:

A. 5 070 060 B. 5 070 600C. 5 700 600 D. 5 007 600

Câu 2: (0.5 điểm) Chữ số 7 trong những 587964 thuộc hàng nào?

A. Hàng nghìn B. Hàng ngàn C. Hàng trăm D. Hàng solo vị

Câu 3: trong những số 1397 ; 1367 ; 1697 ; 1679 số lớn số 1 là số:

A. 1397B. 1367 C. 1697 D. 1679

Câu 4: (0.5 điểm) Số trung bình cộng của 49 cùng 87 là?

A. 67B. 68 C. 69 D. 70

Câu 5: (0.5 điểm) 2 tấn = …………………..yến?

A. đôi mươi B. 200 C. 2000 D. 20000

Câu 6: (0.5 điểm) Hình vẽ bên có?

A. Hai đường thẳng tuy nhiên song. Nhị góc vuông.B. Hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song. Tía góc vuông.C. Ba đường thẳng tuy vậy song. Nhị góc vuông.D. Ba đường thẳng tuy vậy song. Cha góc vuông.

Câu 7: (0.5 điểm) hiệu quả của phép nhân 45 × 11 là:

A. 90 B. 195 C. 495D. 594

Câu 8: chưng Hồ sinh năm 1890 thuộc cố kỷ nào?

A. Thay kỷ XVII B. Vắt kỷ XVIII C. Rứa kỷ XIX D. Cụ kỷ XX

Câu 9: trong số số sau số vừa chia hết mang đến 2 vừa chia hết mang đến 5 là:

A. 450B. 405 C. 504 D. 545

Câu 10: tác dụng của biểu thức: 5 x 134 x 2 là:

A. 134 B. 13400 C. 1304D.1340

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 236 105 + 82 993 b) 935 807 - 52453c) 365 x 103d) 11 890 : 58

Câu 2: (2 điểm) Một trường tiểu học gồm 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn thế số học viên nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2022 - 2023 là đề thi định kì cuối học kì 1 gồm đáp án chuẩn chỉnh theo những mức độ Thông tư 22 chi tiết kèm theo. Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán này sẽ giúp các em học viên ôn tập, củng cầm cố kiến thức, chuẩn bị cho bài bác thi cuối học tập kì 1 đạt hiệu quả cao, đồng thời đó cũng là tài liệu hữu ích cho những thầy cô ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh.


100 Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! cài đặt ngay 100 đề thi Toán học kì 1 được review cao

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC…….

Họ với tên: ……………………………

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM 2022 - 2023 Môn: Toán 4 - Thời gian: 40ph

Câu 1: Đọc, viết số.(M1)

a) Số 8 601 235 đọc là:

....................................................................................................................................

b) Chín mươi sáu triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn,bốn trăm hai mươi hai.:

....................................................................................................................................

Câu 2: Hãy khoanh vào trước câu công dụng đúng:

Chữ số 9 trong những 29654837 thuộc sản phẩm nào? (M1)

A. Sản phẩm trăm

B. Mặt hàng nghìn

C. Hàng trăm nghìn

D. Sản phẩm triệu


Câu 3: Tính nhẩm: 63 x 11= ……? (M1)

A. 693

B. 639

C. 963

D. 936

Câu 4:

a) Số lớn nhất trong số số: 684 257; 684 275; 684 750; 684 725 (M2)

A. 684 257

B. 684 275

C. 684 750

D. 684 725

b) trong những số sau số vừa phân chia hết mang lại 2 vừa phân chia hết cho 5 là:

A. 36572

B. 44835

C. 50110

D. 55552

Câu 5: hiệu quả của phép tính: 682419 + 145637 (M2)

A.828056

B. 828456

C. 728056

D. 818056

Câu 6. Số phù hợp để viết vào chỗ chấm là (M2)

a) Số phù hợp điền vào nơi chấm: 5tấn 13kg = …………..kg?

A. 513 kg

B. 5130 kg

C. 5013 kg

D. 50013 kg

b) 3 giờ 10 phút =................phút

A. 190

B. 910

C. 109

D. 1029

Câu 7:

a) trong số góc tiếp sau đây góc bẹt là: (M2)

b) Diện tích hình vuông có cạnh 7cm là: (M3)

A.28cm2

B.35cm2

C.21cm2

D.49cm2

Câu 8: tìm kiếm trung bình cộng của các số: 35; 39 với 52: (M3)

Câu 9: (M3) Đặt tính rồi tính

A. 24753 + 49245

B. 864214 - 97065

C. 387 x 25

D. 8192 : 64

Câu 10 (M4): Khối lớp bốn xếp thành 17 hàng, từng hàng bao gồm 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, từng hàng cũng có thể có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có toàn bộ bao nhiêu học tập sinh?

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4


Câu 1: a) tám triệu sáu trăm linh một nghìn, nhì trăm ba mươi lăm. (0,5 đ):

b) 96 175422 (0,5 đ)

Câu 2: ý D (0,5 đ)

Câu 3: ý A (0,5 đ)

Câu 4: a) ý C (0,5 đ)

b) ý C (0,5 đ)

Câu 5: ý A (1 đ)

Câu 6: a) ý C (0,5 đ)

b) ý A (0,5 đ)

Câu 7: a) ý D (0,5 đ)

b) ý D (0,5 đ)

Câu 8: (35 + 39 + 52) : 3 = 42 (1 điểm)

Câu 9: (2 điểm)

Câu 10: (1điểm)

Bài giải

Số học sinh khối lớp 4 là: (0,1đ)

17 x 11 = 187 (học sinh) (0,2đ)

Số học sinh khối lớp 5 là: (0,1đ)

15x11 =165 (học sinh) (0,2đ)

Số học viên cả 2 khối lớp có tất cả là: (0,1đ)

187 + 165 = 352 (học sinh) (0,2đ)

Đáp số: 352 học sinh (0,1đ)

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Mạch con kiến thức, năng lực

Số câu cùng số điểm

nấc 1

nấc 2

nấc 3

mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số với phép tính.

Số câu

2

3

1

6

1

Số điểm

2

2

3

4

3

Câu số

1,2,3

4,5

8,9

2. Đại lượng cùng đo đại lượng

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

6

3. Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

7

4. Giải toán tất cả lời văn

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

10

Tổng

Số câu

3

4

2

1

8

2

Số điểm

2

4

3

1

6

4

Tỉ lệ các mức

Số câu: 3Tỉ lệ:20%

Số câu: 4Tỉ lệ:40%

Số câu: 2Tỉ lệ:30%

Số câu:1Tỉ lệ:10%


Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 2

TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH

Họ cùng tên:……………………………

Lớp: 4D

thứ ........ Ngày ..... Mon ... Năm ....

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I

Năm học : 2022-2023

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

(Không kể thời hạn giao đề)

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước tác dụng đúng của các câu sau.

Câu 1: trong số số 5 784; 6 874; 6 784; 6 487 số lớn số 1 là:

A. 5 784

B. 6 784

C. 6 874

D. 6 487

Câu 2: Số: nhị mươi ba triệu chín trăm mười được viết là:

A. 23 910

B. 23 000 910

C. 23 0910 000

D. 230 910

Câu 3: giá trị của chữ số 3 trong số 653 297 là:

A. 30 000

B. 3 000

C. 300

D. 30

Câu 4: 10 dm2 2cm2 = ......cm2

A. 1 002 cm2

B. 102 cm2

C. 120 cm2

D. 1 200 cm2

Câu 5: 357 tạ + 482 tạ =…… ?

A. 839

B. 739 tạ

C. 839 tạ

D. 789 tạ

Câu 6: (0.5đ) Hình mặt có những cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB và AD; BD với BC.

B. B. Tía và BC; DB cùng DC.

C. C. AB và AD; BD và BA.

D. D. DA và DB; CD cùng CB

B/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 954 + 247 436

b. 839 084 – 246 937

c. 428 × 39

d. 4935 : 44

Bài 2: (2 điểm) Tính cực hiếm của biểu thức: 326 - (57 x y ) với y = 3

Bài 3: (2 điểm) Tuổi của bà mẹ và tuổi của nhỏ cộng lại là 57 tuổi. Chị em hơn bé 33 tuổi. Hỏi chị em bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 4: (1 điểm) tìm kiếm số lớn nhất có 4 chữ số không giống nhau, chữ số hàng nghìn là chữ số 5 cơ mà số kia vừa phân chia hết mang lại 2 cùng vừa phân chia hết mang đến 5?

Đáp án đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1: câu trả lời C (0.5 điểm)

Câu 2: đáp án B (0.5 điểm)

Câu 3: đáp án B (0.5 điểm)

Câu 4: lời giải A (0.5 điểm)

Câu 5: giải đáp C (0.5 điểm)

Câu 6: giải đáp A (0.5 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:


Bài 2: (2 điểm):

Y = 3 thì 326 - (57 x y) = 326 – (57 x 3) = 326 – 171 = 155

Bài 3: (2 điểm): bắt tắt (0,25 điểm):

Bài giải

Tuổi của chị em là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con là:

(57 - 33) : 2 = 12 (tuổi).

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi).

Xem thêm: Lỗi Không Vào Được Fifa Online 4, Cách Khắc Phục Các

Hoặc: 57 – 35 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 3: (1 điểm).

Số đó là: 9580

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 3

Câu 1. Hãy viết số hoặc chữ phù hợp vào địa điểm chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu bố trăm bốn mươi nhị nghìn năm trăm sáu mươi hai.

b)

38 632

c) Năm triệu bố trăm mười nhị nghìn sáu trăm nhị mươi chín.

d)

3 652 460

Câu 2. (1 điểm) Viết dấu (>; □

b) Năm 2021 thuộc gắng kỉ 21 □

Câu 6. Xếp các số sau theo sản phẩm công nghệ tự từ bé bỏng đến lớn: 6 789; 9 876; 7 689; 6 879. (1 điểm)

Câu 7. Khoanh vào chữ để trước tác dụng đúng: (1 điểm)

Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích s sẽ là:

A. 4 m2

B. 16m2

C. 32m2

D. 8m2

Câu 8. Cho những số 45; 39; 172; 270: (1 điểm)

Hãy cho biết:

a) Số vừa phân chia hết đến 2 vừa phân chia hết đến 5 là: ……..………………………………………

b) Số phân chia hết mang đến 5 nhưng mà không phân chia hết cho 2 là: ……………………………………………

Câu 9. Bài xích toán: (1 điểm)

Bốn em An, Nga, Hùng, Tuấn lần lượt khối lượng là 24kg, 33kg, 42kg, 29kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. Bài toán: (1 điểm)

Trung bình cộng của tuổi chị và tuổi em là 18 tuổi. Em hèn chị 8 tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em từng nào tuổi?

Đáp án đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 1: Hãy viết số hoặc chữ phù hợp vào địa điểm chấm (1 điểm):

Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu bố trăm tư mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi hai.

86 342 562

b) Ba mươi tám nghìn sáu trăm cha mươi hai

38 632

c) Năm triệu ba trăm mười hai nghìn sáu trăm nhị mươi chín.

5 312 629

d) Ba triệu sáu trăm năm mươi nhì nghìn tứ trăm sáu mươi

3 652 460

Câu 2: (1 điểm) mỗi ý đúng (0,25 điểm):

a) 859 067 482 037

c) 609 608

a) 1234

b) 5 535

Câu 4: (1 điểm) tìm x biết: mỗi câu (a,b) đúng (0,5 điểm)

a) x – 345 094 = 123 357

x = 123 357 + 345 094

x = 468 451

b) x : 13 = 125

x = 125 x 13

x = 1 625

Câu 5: (1 điểm) từng ý đúng (0,5 điểm):

a) 4 tấn 75 kg = 4 750 kilogam S

b) Năm 2021 thuộc cố kỉ 21 Đ

Câu 6. Xếp các số sau theo sản phẩm tự từ bé nhỏ đến lớn: 6 789; 6 879; 7 689; 9 876. (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm) chọn B

Chu vi của hình vuông là 16m

Vậy cạnh hình vuông là: 16 : 4 = 4 (m)

Vậy diện tích hình vuông vắn sẽ là: 4 x 4 = 16 (m2)

Vậy chọn lời giải B

Câu 8: (1 điểm)

a) Số vừa chia hết đến 2 vừa phân chia hết mang đến 5 là: 270

b) Số phân chia hết cho 5 cơ mà không phân chia hết đến 2 là: 45

Mỗi câu đúng (0,5 điểm)

Câu 9. (1 điểm) bài xích giải

Trung bình từng em trọng lượng là: (0,25đ)

(24 + 33 + 42 + 29) : 4 = 32 (kg) (0,5đ)

Đáp số: 32 kilogam (0,25đ)

Lời giải - đáp số đúng (0,25đ)

* lưu ý: học tập sinh có thể giải bằng phương pháp khác

Câu 10. (1 điểm) bài giải

Tổng số tuổi của hai chị em là:

18 x 2 = 36 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của em là:

(36 - 8) : 2 = 14 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của chị ấy là:

14 + 8 = 22 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi (0,25đ)

* lưu giữ ý: học tập sinh có thể giải bằng phương pháp khác

Tổng số tuổi của cả hai chị em là:

18 x 2 = 36 (tuổi)

Số tuổi của chị là:

(36 + 8) : 2 = 22(tuổi)

Số tuổi của em là:

36 - 22 = 14(tuổi)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 số 4

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 nghìn, 4 trăm với 1 đơn vị chức năng được viết là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. bốn bao gạo lần lượt trọng lượng là 37 kg, 41 kg, 45kg, cùng 49 kg. Trung bình mỗi bao cân nặng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. Cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. vào tứ giác ABCD có:

A. AD vuông góc cùng với DC

B. AB vuông góc với BC

C. AD tuy nhiên song với BC

D. AB song song cùng với BC

Câu 5. Trong số số 546; 3782; 4860; 435, số vừa chia hết mang lại 2; 3 cùng 9 là:

A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích bằng 4080 cm², chiều rộng bằng 48 cm. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Trường đoản cú luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: kiếm tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật gồm chu vi 228m, chiều dài ra hơn chiều rộng 18m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 10: Số bị trừ to hơn số trừ 375 đối chọi vị. Hiệu của phép trừ này bởi bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần từ bỏ luận: (4 điểm)

Câu 7: mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: tìm kiếm x: mỗi phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56

X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) bài bác giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) bài bác giải

Số bị trừ to hơn số trừ bao nhiêu đơn vị chức năng thì đó đó là hiệu. Theo đề bài bác số bị trừ to hơn số trừ 375 solo vị.

Vậy hiệu của phép trừ này là 375.

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 5

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng trăm triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số khủng nhất trong các số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3. Số nhì trăm tứ mươi cha triệu ko nghìn năm trăm tía mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 320 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số tương thích vào nơi chấm: (1đ)

a. 254600 cm2 = .......m2.........cm2 ;

b.

*
m2 =................dm2

Câu 6. Câu làm sao đúng ghi Đ câu nào sai ghi S vào ô trống sau: (1đ)

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc với CD □

D. Cạnh AB tuy nhiên song cùng với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Khối lớp Bốn có 192 học viên chia làm những nhóm, từng nhóm bao gồm 8 học sinh. Khối lớp Năm bao gồm 207 học sinh chia làm những nhóm, mỗi nhóm tất cả 9 học sinh. Hỏi cả nhị khối có toàn bộ bao nhiêu nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng cùng Minh có tổng cộng 64 viên bi, biết rằng nếu Dũng mang đến Minh 8 viên bi thì số bi của hai bạn trẻ bằng nhau. Hỏi mỗi chúng ta có từng nào viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng mỗi câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 320 675 401: bố trăm nhì mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn tư trăm linh một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng từng câu 0,5 đ

A. 254600 cm2 = ..25m2 4600cm2 ;

B.

*
m2 = 50dm2

Câu 6: Điền đúng mỗi câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc với CD: S

D. Cạnh AB song song cùng với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng mỗi phép tính (0,5 đ). Nếu đặt không trực tiếp cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học viên tự để tính. Hiệu quả như sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng công việc và thật sạch sẽ (2đ)

Giải

Số đội của học viên khối lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số đội của học viên khối lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số nhóm của tất cả hai khối lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 đội (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài bác 2đ

Giải

Vì Dũng mang lại Minh 8 viên bi thì số bi của đôi bạn trẻ bằng nhau cần số bi của Dũng nhiều hơn nữa số bi của Minh là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng tất cả là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)

Số bi của Minh tất cả là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

= 2020 x (45 + 54 + 1)

= 2020 x 100

= 202000

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 6

Phần I: Trắc nghiệm: hãy chọn và ghi lại kết quả đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số nào trong những số dưới đây có chữ số 8 biểu lộ cho 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong các số sau số nào phân chia hết cho 2 nhưng lại không phân chia hết đến 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số phù hợp vào chỗ chấm: 42dm2 60cm2 = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) trong hình vẽ mặt có:

A. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn

Phần II: trường đoản cú luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 vậy kỉ và 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........m2 .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật có nửa chu vi 48 cm, chiều dài ra hơn chiều rộng 12 cm.

Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 9: (1 điểm). Một tổ xe bao gồm 5 xe to, từng xe chở 27 tạ gạo và có 4 xe cộ nhỏ, mỗi xe chở 18 tạ gạo. Hỏi trung bình từng xe chở từng nào tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của hai bà cháu từ thời điểm cách đó 5 năm là 70 tuổi, cháu kém bà 66 tuổi. Tính số tuổi mỗi cá nhân hiện nay?

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi bài 1 điểm)

Bài 1: C

Bài 2: B

Bài 3: D

Bài 4: A

Phần II: trường đoản cú luận

Bài 5: 1 điều (Mỗi ý 0,5 điểm)

22791 + 39025 = 61836

2345 x 58 = 136010

Bài 6: 1 điểm

X x 27 - 178 = 15050

X x 27 = 15050 + 178

X x 27 = 15228

X = 15228 : 27

X = 564

Bài 7: (1 điểm)

a, 609 năm

b, 89m2 24 cm2

Bài 8: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng HCN là: (0,25 điểm)

(48 -12 ) : 2 = 18 (cm)

Chiều dài HCN là : (0,25 điểm)

18 + 12 = 30 (cm)

Diện tích HCN là: (0,25 điểm)

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cm2 (0,25 điểm)

- lưu lại ý: HS hoàn toàn có thể giải cách khác

Bài 9 (1 điểm) bài giải

5 xe xe hơi chở được số gạo là:

27 x 5 = 135 (tạ )

4 xe bé dại chở được số gạo là:

18 x 4 = 72 (tạ)

Trung bình từng xe chở được số gạo là;

(135 + 72 ) : (5 + 4 ) = 23 (tạ )

Đáp số: 23 tạ gạo

Bài 10 (1 điểm)

Tổng số tuổi của nhì bà cháu hiện nay là:

70 + 5 x 2 = 80 (tuổi)

Tuổi của cháu bây giờ là:

(80 - 66) : 2 = 7 (tuổi )

Tuổi của bà bây chừ là :

7 + 66 = 73 (tuổi )

Đáp số: Cháu: 7 tuổi

Bài: 73 tuổi

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 7

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào vần âm trước ý đúng trong những câu sau: (Từ câu 1 cho câu 4)

Câu 1: (0.5 điểm) công dụng của phép nhân 307 x 40 là:

A. 1228

B. 12280

C. 2280

D. 12290

Câu 2: (0.5 điểm) 78 x 11 = … Số tương thích điền vào khu vực chấm là:

A. 858

B. 718

C. 758

D. 588

Câu 3: (0.5 điểm) Số dư vào phép chia 4325 : 123 là:

A. 2

B. 143

C. 20

D. 35

Câu 4: (0.5 điểm) Số phù hợp để viết vào khu vực chấm 9m2 5dm2 =…. Dm2 là:

A. 95

B. 950

C. 9005

D. 905

Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8

Bài 3: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

518 x 206

8329 : 38

Bài 4: (1 điểm) tìm kiếm x, y biết:

a) 7875 : x = 45

b) y : 12 = 352

Bài 5: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất:

35600 : 25 : 4 = ……………………

359 x 47 – 259 x 47 = ……………

Bài 6: (1 điểm) Điền số phù hợp vào chỗ chấm

4 tấn 75 kilogam = ………… kg

19dm2 65cm2 = …………… cm2

Bài 7: (2 điểm) Một shop bán vải, tuần lễ đầu bán được 1042 mét vải, tuần lễ sau bán được 946 mét vải. Hỏi trung bình từng ngày siêu thị bán được từng nào mét vải? (Biết mỗi tuần có 7 ngày và shop bán vải xuyên suốt tuần).

Bài 8: (1 điểm)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là 2782m2. Nếu vội vàng chiều rộng lớn lên gấp đôi và chiều lâu năm lên 3 lần thì diện tích s mảnh đất mới là bao nhiêu?

Đáp án: Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1: 2 điểm

Câu 1 : Khoanh vào B (0.5 điểm)

Câu 2 : Khoanh vào A (0.5 điểm)

Câu 3 : Khoanh vào C (0.5 điểm)

Câu 4 : Khoanh vào D (0.5 điểm)

Bài 2:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4 S

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 Đ

Đúng từng câu 0,5 điểm

Bài 3: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0.5 điểm

518 x 206 = 106708

8329 : 38 = 219 (dư 7)

Bài 4: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

a)

7875 : x = 45

x = 7875 : 45

x = 175

b) y : 12 = 352

y = 352 x 12

y = 4224

Bài 5: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

35600 : 25 : 4 = 35600 : (25 x 4)

= 35600 : 100

= 356

359 x 47 – 259 x 47 = (359 - 259) x 47

= 100 x 47

= 4700

Bài 6: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

4 tấn 75 kilogam = 4075kg

19dm2 65cm2 = 1965cm2

Bài 7: (2 điểm) bắt tắt (0.25 điểm)

Tổng số vải buôn bán trong 2 tuần là: 1042 + 946 = 1988 (m) (0.5đ)

Tổng số ngày cung cấp trong 2 tuần là: 7 x 2 = 14 (ngày) (0.5đ)

Trung bình mỗi ngày bán được số mét vải là: 1988 : 14 = 142 (m) (0.5đ)

Đáp số: 142 mét (0.25đ)

Bài 6: (1 điểm) - Bài dành cho HS khá, giỏi; chấm linh động theo phương án làm bài của HS. Khích lệ sự trí tuệ sáng tạo khi làm bài.

Nếu cấp chiều rộng lên 2 lần và chiều dài lên 3 lần thì diện tích gấp lên chu kỳ là:

2 x 3 = 6 (lần)

Diện tích mảnh đất mới là: 2782 x 6 = 16692 (m2)

Đáp số: 16692 (m2)

Đề cưng cửng ôn tập học kì 1 lớp 4 bắt đầu nhất

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn khác

Ngoài ra các bạn cũng có thể theo dõi cụ thể đề thi những môn học tập kì 1 lớp 4 luyện tập những dạng bài bác tập SGK Toán 4 với SGK giờ Việt 4 chuẩn bị cho bài xích thi cuối học kì 1 đạt hiệu quả cao. Mời những em cùng những thầy cô tham khảo, update đề thi, bài bác tập mới nhất trên Vn
Doc.com. Chúc các em học tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *