Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 67 Tập 2, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 1)

Với giải vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 67, 68, 69 Chia số có năm chữ số mang đến số bao gồm một chữ số sách Chân trời trí tuệ sáng tạo hay nhất, cụ thể sẽ giúp học sinh thuận lợi làm bài bác tập về bên trong vở bài xích tập Toán lớp 3.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 67 tập 2


Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 67, 68, 69 phân tách số gồm năm chữ số mang đến số bao gồm một chữ số - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 67 Mở đầu

Viết vào khu vực chấm

94 572 : 3 = ?


+ 9 phân chia 3 được …, viết …

3 nhân 3 bằng …; 9 trừ … bằng …

+ Hạ …; 4 phân chia 3 được …, viết …

1 nhân 3 bằng …; 4 trừ 3 bằng …

+ Hạ …, được…;

15 chia 3 được …, viết …

5 nhân 3 bằng …; 15 trừ 15 bởi …

+ Hạ …; 7 chia 3 được …, viết …

2 nhân 3 bằng …; 7 trừ 6 bởi …

+ Hạ …, được…;


12 chia 3 được …, viết …

4 nhân 3 bằng …; 12 trừ 12 bằng …

94 572 : 3 = ……….

25 641 : 4 = ?

+ 25 chia 4 được …, viết …

6 nhân 4 bởi …; 25 trừ … bằng …

+ Hạ …, được…;

16 phân tách 4 được …, viết …

4 nhân 4 bởi …; 16 trừ 16 bằng …

+ Hạ …; 4 chia 4 được …, viết …

1 nhân 4 bởi …; 4 trừ 4 bằng …

+ Hạ …, được…;

1 phân chia 4 được …, viết …

0 nhân 4 bằng …; 1 trừ 0 bằng …

25 641 : 4 = ………. (dư …)

Lời giải

Ta điền như sau:

94 572 : 3 = ?

+ 9 phân chia 3 được 3, viết 3

3 nhân 3 bởi 9; 9 trừ 9 bởi 0

+ Hạ 4; 4 chia 3 được 1, viết 1

1 nhân 3 bởi 3; 4 trừ 3 bằng 1

+ Hạ 5, được15;

15 chia 3 được 5, viết 5

5 nhân 3 bằng 15; 15 trừ 15 bởi 0

+ Hạ 7; 7 chia 3 được 2 viết 2

2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bởi 1

+ Hạ 2, được 12;

12 phân chia 3 được 4, viết 4

4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bởi 0

94 572 : 3 = 31 524

25 641 : 4 = ?

+ 25 chia 4 được 6, viết 6

6 nhân 4 bằng 24; 25 trừ 24 bằng 1

+ Hạ 6, được 16;

16 phân chia 4 được 4, viết 4

4 nhân 4 bằng 16; 16 trừ 16 bởi 0

+ Hạ 4; 4 phân tách 4 được 1, viết 1

1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0

+ Hạ 1, 1 phân tách 4 được 0, viết 0

0 nhân 4 bằng 0; 1 trừ 0 bằng 1

25 641 : 4 = 6 410 (dư 1)

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 68 Thực hành

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 68 bài xích 1: Đặt tính rồi tính.

12 510 : 5 48 090 : 6 56 714 : 7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

80 911 : 8 63 728 : 9 65 819 : 2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lời giải

Em phải đặt tính theo cột dọc và tiến hành chia lần lượt những số theo máy tự từ bỏ trái qua phải

Kết quả của các phép tính như sau:

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 68, 69 Luyện tập

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 68 bài bác 1: Tính nhẩm.

10 000 : 5 = …………. 60 000 : 6= …………. 70 000 : 7 = ………….

Xem thêm: Kết Quả Tìm Kiếm: Bong Da Dong Thap Chieu Nay~Xoso66, Áo Bóng Đá Clb Đồng Tháp

72 000 : 8= …………. 63 000 : 9= …………. 28 000 : 2 = ………….

2. Phân xưởng Một may được 4620 chiếc áo, phân xưởng hai may được không ít hơn phân xưởng Một 280 chiếc áo. Hỏi nhì phân xưởng đó may được toàn bộ bao nhiêu dòng áo ?

3. Hai hình vuông vắn có cạnh đều bởi 3cm và ghép lại thành hình chữ nhật (như hình vẽ).

*

a. Tính diện tích hình vuông vắn ABCD.

b. Tính chu vi hình chữ nhật ABMN

Giải :

1. 

*

2.

Tóm tắt :

*

Bài giải

Số mẫu áo phân xưởng nhì may được là:

4620 + 280 = 4900 (cái)

Số mẫu áo nhì phân xưởng may được

4620 + 4900 = 9520 (cái)

Đáp số: 9520 cái áo

3.

*

Bài giải

a. Diện tích hình vuông vắn ABCD là:

 3 x 3 = 9 (cm2)

b. Chiều rộng lớn hình chữ nhật ABMN:

AB = 3cm

Chiều lâu năm hình chữ nhật ABMN:

AD + dn = 3 + 3 = 6cm

Chu vi hình chữ nhật ABMN là:

(6 + 3) x 2 = 18 (cm)

Đáp số: a. 9cm2

b. 18cm

qhqt.edu.vn


Bài tiếp theo

*

Xem giải mã SGK - Toán 3 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*những tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp qhqt.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *