Danh sách phần mềm xem camera trên windows phone ( lumia ), top 5 ứng dụng camera trên windows phone

Để dễ dàng trong vấn đề kiểm tra phần mềm xem camera qua điện thoại, qua máy vi tính của đầu ghi camera nhiều người đang dùng, cửa hàng chúng tôi phân phân chia theo từng hãng, trong những hãng phân chia theo từng dòng (serie) đầu ghi.

Bạn đang xem: Phần mềm xem camera trên windows phone

1. Vantech

– ứng dụng xem trên sản phẩm công nghệ tính: CMS hoặc PSS

– phần mềm xem trên điện thoại

Lưu ý: “X” là sửa chữa thay thế số kênh. Ví dụ VP-X60AHD là thay mặt đại diện cho những mã đầu ghi VP-460AHD, VP-860AHD, VP-1660AHD

Mã đầu ghiIPHONEIPADANDROIDWindows mobile
Phần mềmCổngPhần mềmCổngPhần mềmCổngPhần mềmCổng
 I. Dòng technology AHD
 VP-X60AHD, VP-X160AHD,VPM-X60AHDVmeye super34567v
Meye
Super
HD
34567Vmeye super34567m
Eye
Pro
34567
 VP-X61 AHDQMeye5800 QMeye 5800QMeye5800QMeye5800
 VP-X63AHD, VPS-X63AHDIwatch DVR ii80Iwatch DVR ii 80Iwatch DVR ii 80Iwatch DVR ii80
II. Dòng technology HD-CVI
 VP-X50CVI, VP-X53CVI, VP-X51CVIi
DMSS
37777i
Dmss HD lite
37777g
DMSS
37777WDMSS37777
 VP-X54CVIQMeye5800QMeye5800QMeye5800QMeye5800
 III. Dòng technology IP
 VP-180S, 180H (mới), 151CQMeye5800QMeye5800QMeye5800QMeye5800
 VP-181A, 152A, 180H (cũ)NVSIPNVSIPIDNVSIPNVSIPIDNVSIPNVSIPIDNVSIPNVSIPID
 VP-X60NVRXmeye34567Xmeye34567Xmeye34567
 NVR VP-2641HDNVSIP9101NVSIP9101NVSIP9101NVSIP9101
 IV. Dòng technology Analog
 X800m
Eye
Pro, Naway, Naway+
8888Asee/e
Zeye
8888m
Eye
Pro, Naway, Naway+
8888m
Eye
Pro/Asee
8888
 X200IDMSS37777IDMSS37777IDMSS37777WDMSS37777
 X100Iwatch DVR ii80Iwatch DVR ii80Iwatch DVR ii80Iwatch DVR ii80
 V. Chiến thuật Smart
Home
 VP-X10SHVantech_V1Vantech_V1Iwatch DVR

2. Questek

– ứng dụng xem trên vật dụng tính: CMS

– phần mềm xem trên điện thoại

SERIESIPHONEIPADAndroidAndroid tabWindows mobile
Phần mềmCổngPhần mềmCổngPhần mềmCổngPhần mềmCổngPhần mềmCổng
Series 61006100v
Meye
Super
34567v
Meye
Super
HD
34567v
Meye
Super
34567v
Meye
Super
34567v
Meye
34599
6100aiv
Meye
Super
34567v
Meye
Super
HD
34567v
Meye
Super
34567v
Meye
Super
34567
6100(eu)ezeye – aseepro – VMeye
Pro
34599ezeye – aseepro – VMeye
Pro
34599ezeye – aseepro – VMeye
Pro
34599ezeye – aseepro – VMeye
Pro
34599
6100iNVSIPCHẠY NET IDNVSIPCHẠY NET IDNVSIPCHẠY NET IDNVSIPCHẠY NET ID
6100(eu) HDCVIvieweasy
V2 – kmeye4
34600vieweasy
V2 – kmeye4
34600vieweasy
V2 – kmeye4
34600vieweasy
V2 – kmeye4
34600
6116 HDCVIid
MSS
37777id
MSS
37777gd
MSS
37777gd
MSS
37777
6100 HDCVI_A_Bi
MMS
37777i
MMS
37777Questek_MMS37777Questek_MMS37777
6100 AHDv
Meye
Super
34567v
Meye
Super
HD
34567v
Meye
Super
34567v
Meye
Super
34567
Series

6200

6200 (cũ)Naway (cũ)8888Naway8888Naway+8888Naway+8888
6200imseye5000imseye5000imseye8000imseye8000imseye8000
6200AHDn_eye5000n_eye5000n_eye5000n_eye5000
Series 6300i
Watch DVR II
80i
Watch DVR II
80i
Watch DVR II
80i
Watch DVR II
80i
Watch DVR II
80
Scdvr80
Series 6400Superlive
Pro – Superlive IPC
80Superlive
HD
80Superlive
Pro – Superlive IPC
80Superlive
Pro
80Super
Cam
80
Super
CMS
80Super
CMS
80Super
CMS
80Super
CMS
80
Series 8400AHDSuperlive
Pro – Superlive IPC
80Superlive
HD
80Superlive
Pro – Superlive IPC
80Superlive
Pro
80Super
Cam
80
Series 6500z
Meye
3357z
Meye
3357
Series 66006604/6608Vacronviewer9000Vacronviewer9000Vacronviewer9000Vacronviewer9000Castillo Player15961
6616Tmeye+101Tmeye+101Tmeye
Pro
101Tmeye
Pro
101Tmeye101
Series 6700Tmeye+101
Series 6800viewcam9000 – 85viewcam9000 – 85viewcam9000 – 85viewcam9000 – 85
Series QUESTEKWINQuestekview19000 – 85Questekview19000 – 85Questekview19000 – 85Questekview19000 – 85
Series 69006900asee+8888asee+8888asee+8888asee+8888
6900 (ver3)QMEye5800QMEye5800QMEye5800QMEye5800
Series IP 905IP905 (seri B)Bi smart eye80Bi smart eye80Bi smart eye80Bi smart eye80
camviewer80camviewer80camviewer80camviewer80
IP905 (seri L)ismartview – ismartviewpro80ismartview – ismartviewpro80ismartview – ismartviewpro80ismartview – ismartviewpro80
Series IP 907 (CL)vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567
Series QUESTEKONEQUESTEK VIEW 2 – cctvview8000cctvview
HD
8000QUESTEK VIEW 2 – cctvview8000cctvview
HD
8000
Series IP 9000 &NVR 9000IP 9000vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567
IP 9000Avmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567
IP9000KIPMeye18611Meye18611Meye18611Meye18611
NVR 9000vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567
Series thẻ GHI HÌNHNVmobil8080NVmobil8080NVmobil8080NVmobil8080
3. Hikvision

– ứng dụng xem trên thiết bị tính

PC, Laptop: i
VMS 4200 dành cho hệ điều hành windows.MAC: i
VMS 4200 phiên bạn dạng dành mang đến MAC.

– phần mềm xem trên năng lượng điện thoại

Cho điện thoại cảm ứng (IOS, Android, Window Phone) sử dụng phần mềm i
VMS-4500 lite
Cho máy tính bảng: sử dụng ứng dụng i
VMS-4500 lite hoặci
VMS 4500 HD. Riêng biệt hệ quản lý và điều hành Window Phone chỉ sử dụng phần mềm i
VMS-4500 lite.Cổng (Port): 8000

4. Dahua

– ứng dụng xem trên trang bị tính: phần mềm PSS, CMS

– ứng dụng xem trên năng lượng điện thoại

IOS: phần mềm IDMSS lite
Android: phần mềm g
DMSS lite mang đến Smart Phone, ứng dụng g
Dmss HD lite cho máy tính xách tay bảng
Cổng (Port): 37777

5. Astech

Mã Đầu GhiMáy TínhĐiện Thoại
OEM 8016D, OEM 8008D, OEM 8004DCMS 2000ATV_AHD
AST-7004D, ADVR7004B-LM, ADVR7008B-LM, AVR 5316LM, ADVR7016DA-LMCMSVmeye , Xmeye
NVR-504 (Bộ KIT WIFI)ESee
Net+
TVR6104L-AMVSS mobile
NVR 6008T-PL, NVR 6004T-PL, NVR 3004Xmeye
AST NVR5008, NVR IPC-KIT05CMS 2.0NVSIP
AST-7004HDCMSVmeye , Xmeye
HCVR5216APSSGDMSS , IDMSS
AST5308HDCMSVmeye , Xmeye

6. HDPro

– phần mềm xem trên vật dụng tính: CMS

– phần mềm xem trên năng lượng điện thoại:

IOS, Android: ứng dụng Xmeye – Cổng: 34567Window Phone: ứng dụng Vmeye – Cổng: 34599

7. Benco

– phần mềm xem trên điện thoại:

Phần mượt v
MEye
Super – Cổng 34567, 34599Hoặc phần mềm IDMSS lite – Cổng 37777

8. Abell

– ứng dụng xem qua điện thoại

Bằng tên miền và showroom IP: v
Meye
Super – Chỉ xem được cùng với hệ quản lý điều hành i
OS với Android
Với technology điện toán đám mây: v
Meye
Cloud
Lite.

– Cổng: 34567

9. Vdtech

– ứng dụng xem qua năng lượng điện thoại:

Dòng đầu BV: v
Meye
Super – Cổng: 34567 hoặc Vmeye, Vmeye Plus – Cổng 34599Dòng đầu HA-HF: sử dụng Cplayer – Cổng 15961

10. Samtech

– ứng dụng xem qua trang bị tính: CMS

– ứng dụng xem qua năng lượng điện thoại: v
Meye
Super

– Cổng: 34567

11. Avtech

– ứng dụng xem qua điện thoại: Eagle
Eyes với toàn bộ các hệ điều hành

– Cổng: 80

12. Samsung

– ứng dụng xem qua điện thoại: IPOLIS mobile

– Cổng: 8081 – 9004

13. Tibet

– phần mềm xem qua năng lượng điện thoại: i-smart
Viewer

– Cổng: 9091

14. KCE

– phần mềm xem qua năng lượng điện thoại: KMCS2 – Mobile
Viewer – riêng rẽ đầu mã K4 cần sử dụng ACS

– Cổng : 9010

15. JUAN

– ứng dụng xem qua năng lượng điện thoại:

IOS: ESEENET+ – cổng 80Android: Eseenet Esee – cổng 80

16. KBVISION

– ứng dụng xem trên thứ tính: phần mềm KBi
VMS

– ứng dụng xem trên điện thoại: KBVISION Lite (miễn phí), KBVISION Pro (mất phí)

– ứng dụng xem trên laptop bảng: KBVISION HD (miễn phí), KBVISION HD Pro (mất phí)

Các cổng mặc định của những phần mềm

CổngPhần mềm
34567 Xmeye
100 Meye , Meye free,Meye
Plus , Streaming
101,111 Tmeye , Tmeye+, Tmeye free
3357 z
Meye , z
Meye
Plus, z
Meye free
8000 IMSeye , IMSeye(old) , IMSeye
Pro
6802 DVRMobile
18004 APlayer, APlayer+, APlayer
Pro, ASee, ASee+, ASee
Pro,ASee
Pro
HD, ASee free, EZeye, Swann
View
37777 GDMSS , IDMSS
34567 Super v
Meye, v
Meyesuper
34599 v
Meye , v
Meye không tính phí , v
Meye
HD, v
Meye+(imac)
7050 Super KWeye+, KWeye, KWeye+, KWeye(imac)
15961 KMeye, Super KMeye4, KMeye4, Smart
HD, Cplayer
15966 HBPlayer , DVRPlayer , DVRPlayer+ , Viscoo
8101 DVRPlayer+(imac)
10510 Mobileeye, Mobile
Eye_client(imac)
8888,8866,8855 Naway, Naway+ , Naway pro

PHẦN MỀM coi CAMERA QUA ĐIỆN THOẠI

BCCTên Phần MềmCổngHD tải Đặt
A AseeCài đặtCài đặt34599 – 8888
Aseepro
HD
Cài đặtCài đặt34599
C CplayerCài đặtCài đặt15961
D DplayerCài đặtCài đặt
E Eagle
Eyes
Cài đặtCài đặt80
ESee
Net+
Cài đặtCài đặt80
EZeyeCài đặtCài đặt34599 – 8888
G g
DMSS
Cài đặt37777
g
Dmss HD lite
Cài đặt37777
I i
DMSS
Cài đặt37777
IPOLIS mobileCài đặtCài đặt8081 – 9004
i-smart
Viewer
Cài đặtCài đặt9091
i
VMS-4500 lite
Cài đặtCài đặt8000
Iwatch DVRCài đặtCài đặt
Iwatch DVR iiCài đặtCài đặt80
K Kbvision liteCài đặtCài đặt
KMCS2Cài đặtCài đặt9010
KmeyeCài đặtCài đặt15961
Kmeye4Cài đặtCài đặt15961
M MEyeCài đặtCài đặt18611
MEye
Pro
Cài đặtCài đặt8888
N NawayCài đặtCài đặt8888 – 8866 – 8855
Naway+Cài đặtCài đặt8888 – 8866 – 8855
NVSIPCài đặtCài đặtNVSIPID – 9101
Q QmeyeCài đặtCài đặt5800
S Super
Cam
Cài đặt80
Superlive IPCCài đặtCài đặt80
Superlive
Pro
Cài đặtCài đặt80
Superlive
HD
Cài đặtCài đặt80
T TmeyeCài đặtCài đặt101
Tmeye+Cài đặt101
Tmeye
Pro
Cài đặt101
V VacronviewerCài đặtCài đặt9000
Vantech_V1Cài đặt
vieweasy
V2
Cài đặtCài đặt34600
View
Cam Lite
Cài đặtCài đặt9000 – 85
VmeyeCài đặtCài đặt34599
Vmeye
Super
Cài đặtCài đặt34567
v
Meye
Super
HD
Cài đặt34567
v
Meye
Cloud
Lite
Cài đặt34567
W WDMSS Lite37777
X XmeyeCài đặtCài đặt34567
Z ZmeyeCài đặtCài đặt3357

Windows Phone hiện tại vẫn đang dữ vị trí “thống trị” về công nghệ chống rung (Image Stabilization) mang đến camera trên smartphone, vàngười đi tiên phong trong công nghệ này không hẳn ai khác đó là “người to đùng một thời” - hãng nokia -đang làm cho những người dùng “chết mê bị tiêu diệt mệt” cùng với “vũ khí mới” của mình- Lumia 920. Cuộc chiến technology càng trở nên gay cấn hơn lúc nào hết khi những đối phương “khó chịu” khác như Samsung với HTC cũng không chịu đựng đứng quanh đó cuộc chơi, tin tưởng đưa ra số đông thiết kế xuất sắc nhất của bản thân mình trên nền tảng Windows Phone.
*

Windows Phone Store tất cả hàng “tá” đều ứng dụng giành riêng cho camera vô cùng thân thiết với fan dùng, phong phú để chọn lựa, và đặc biệt hơn cả làgiờ phía trên bạn không còn phải tốn hàng trăm USD nhằm mua các cái máy hình ảnh DSLR và bộ ống kính đi kèm đắt tiền nhưng vẫn hoàn toàn có thể tạo đề xuất những bức hình ảnh sống động, đầy hóa học nghệ thuật. Sau đó là những ứng dụng rất tốt của Windows Phone giành riêng cho camerasmartphone đã có qhqt.edu.vn quan tâm đến kĩ lưỡng dựa trên tiêu chí thân thiết với người dùng và số lượt tín đồ sử dụng. Mong muốn các bạn sẽ cảm thấy tiện lợi hơn khi tuyển lựa cho mình rất nhiều ứng dụng tương xứng với chiếc điện thoại của mình.

Xem thêm: Công bố giá phụ kiện ống nước bình minh, phụ kiện ống upvc bình minh


*

Chúng ta bắt đầu với vận dụng được đến là rất tốt dành mang lại camera của Windows Phone – Fhotoroom. Cùng với 130 bộ lọc unique cao, bạn dùng có thể kết hòa hợp nhiều phong thái chụp không giống nhau cho bức hình ảnh của mình. Ở mỗi phong cách, sẽ lại có một bảng màu nhằm lựa chọn. Điều này giúp cho bức ảnh của bạn sẽ có color khác nhau, không loại nào giống mẫu nào. Không tính raứng dụng nàycòn chất nhận được người cần sử dụng chia sẻ ảnh lên Sky
Drive, Flickr, Facebook, Twitter, Tumblr toàn bộ cùng một lúc chỉ cách một cú click chuột.
*

Lại là một trong ứng dụng miễn phí tuyệt vời khác giành cho Windows
Phone fan, tuy vậy điều đặc biệt quan trọng mà Phototastic mang về đó là việc có thể chấp nhận được bạn chụp liên tục một đối tượng người dùng đang hoạt động nhanh. Với Phototastic các bạn có thể làm số đông điều tuyệt vời nhất với những bức ảnh của mình. Ứng dụng có không thiếu thốn các công dụng cơ bản như chèn size hình, thêm cảm giác và nhất là có hỗ trợ camera trước, rất có lợi cho hãng nokia Lumia 920. Các tính năng thiết yếu của phần mềm theo công ty phát triển:
• cung cấp viền hình ảnh.•Nhiều hiệu ứng bắt mắt như Vintage, Lomo, Colorize, ...•Hỗ trợ Facebook, Twitter, Flickr, Photobucket.•Hỗ trợ camera trước.
*

Với 42 bộ lọc, 72 hiệu ứng tia nắng và 50 viền trang trí, Lomogram chất nhận được bạn nhấn mạnh vấn đề lên phần đa khía cạnh độc đáo của bức hình ảnh với rất nhiều hiệu ứng nhằm áp dụng. Với Lomogram bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra phần đông bức hình ảnh “độc” mà ngân sách chi tiêu bỏ ra chỉ là…số tiền nhưng bạn ném ra để mua một “chú dế” áp dụng Windows Phone. Lomogram cũng được hiển thị với 10 ngôn từ khác nhau, và chất nhận được những sửa đổi cơ bản.
*

Lại là một kẻ thù nặng kí khác trong nhân loại ứng dụng chụp hình ảnh cho Windows Phone, Super Camera được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí trên chợ áp dụng Marketplace, mang đến cho người dùng tương đối nhiều hiệu ứng độc đáo, nhiều mẫu Template được thiết kế đã mắt cùng vố số phong cách trang trí khung ảnh ngộ nghĩnh, tất cả cả tủ đựng đồ con dấu. Một ưu điểm là khả năng đổi khác các bức hình ảnh hay thậm chí đoạn clip thành ảnh động với đuôi GIF phổ biến. Nhờ tất cả những điểm mạnh trên, bạn dùng rất có thể biến những bức ảnh đơn giản nhất trở buộc phải thú vị và thu hút hơn, sau đó share với bằng hữu thông qua các mạng xã hội như Facebook, Twitter,...
Ứng viên nặng kí ở đầu cuối trong danh sách mà qhqt.edu.vn muốn giới thiệu với chúng ta - Fantasia Painter - có thể chấp nhận được bạn sáng chế với 28 brush cá nhân, những hiệu ứng khác biệt để chuyển đổi các hình ảnh chân dung và cơ thể. Cùng với việc lựa chọn màu sắc gần đó và dịch rời xung quanh cục bộ khuôn phương diện hoặc áp dụng lên trên da. Có lẽ rằng không buộc phải ngẫu nhiên mà Fantasia Painter được các tín đồ technology ví như “thầy phù thủy” Photoshop bên trên Windows Phone vậy.
coi theo ngày ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 tháng Tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng tư Tháng 5 tháng 6 mon 7 mon 8 mon 9 mon 10 tháng 11 tháng 12 2023 2022 2021 2020 2019 coi
qhqt.edu.vn Điện thoại: 024.73095555, thứ lẻ 62374 VPĐD tại TP.HCM: Tầng 4, Tòa đơn vị 123 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, tp.hồ chí minh


admicro.vn cung ứng & CSKH: Admicro Address: Tầng 20, Tòa bên Center Building - Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *