Hướng dẫn sử dụng các từ dùng để hỏi trong tiếng anh (chuẩn chỉ)

Cách đặt câu hỏi cũng như cách áp dụng các từ để hỏi trong tiếng Anh là chủ đề quen thuộc. Nhưng không hẳn sĩ tử làm sao cũng hoàn toàn có thể nắm bắt trọn được kiến thức. Để kị trường hợp các bạn sử dụng không đúng dẫn đến tình huống xấu hổ, nội dung bài viết dưới phía trên The IELTS Workshop sẽ mang lại kiến thức hữu ích, giúp chúng ta hiểu sâu hơn.

Bạn đang xem: Các từ dùng để hỏi trong tiếng anh


Nội dung chính

1. Những từ để hỏi trong giờ Anh2. Phương pháp sử dụng các từ để hỏi trong giờ đồng hồ Anh2.3. Phương pháp đặt câu với những từ để hỏi trong giờ Anh3. Bài bác tập về các từ nhằm hỏi trong giờ Anh

1. Các từ để hỏi trong tiếng Anh

*
Các từ nhằm hỏi trong tiếng AnhWhat – mẫu gì? (Được cần sử dụng trong trường hòa hợp hỏi để đưa thông tin)

Ví dụ: What is your name? – Tên của doanh nghiệp là gì?

Where – Ở đâu? (Hỏi về nơi chốn, vị trí, địa điểm)

Ví dụ: Where is the nearest bank? – bank gần duy nhất ở đâu?

Who – Ai? (Hỏi fan đóng vai trò chủ ngữ)

Ví dụ: Who is the best student in your class? – Ai là bạn học tốt nhất trong lớp của bạn?

Whom – Ai? (Để hỏi người ở dạng tân ngữ)

Ví dụ: Whom will you go out with tonight? – tối hôm qua các bạn sẽ đi ra phía bên ngoài với ai vậy?

Whose – Của ai? (Hỏi về sở hữu)

Ví dụ: Whose is the house? – tòa nhà này trực thuộc quyền mua của ai?

When – lúc nào? (Dùng để hỏi về thời gian)

Ví dụ: When will you go abroad? – lúc nào bạn đi nước ngoài?

Why – tại sao? (Hỏi nguyên nhân)

Ví dụ: Why are you nervous? – lý do bạn lại lo lắng?

Which – chiếc nào? (Hỏi cho sự lựa chọn)

Ví dụ: Which would you drink: tea or coffee? – các bạn sẽ uống loại nào: trà tuyệt cà phê?

How – như vậy nào? (Hỏi về kiểu cách thức, công dụng của nhà thể)

Ví dụ: How old is your father? – Bố của khách hàng bao nhiêu tuổi rồi?

How long – Bao lâu? (Hỏi về thời gian)

Ví dụ: How long have you worked here? – bạn làm tại chỗ này bao thọ rồi?

How far – Bao xa? (Hỏi về khoảng cách)

Ví dụ: How far is it from your house khổng lồ your school? – tự nhà cho trường của người sử dụng bao xa?

How much/many – Bao nhiêu? (Hỏi số lượng)

Ví dụ: How many students are there in your class? – bao gồm bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn?

Trường hợp quánh biệt

Phía bên trên là các từ để hỏi trong tiếng Anh thường chạm mặt nhiều nhất mà bất kỳ người học đề nghị lưu ý. Trong tiếng Anh, ko kể cách sử các từ để hỏi cho vấn đề đặt câu nghi vấn, chúng ta có thể đặt thắc mắc Yes/No. Câu hỏi Yes/No đưa ra hai sự chắt lọc “Yes” hoặc “No” tuyệt lặp lại thắc mắc như một sự khẳng định, nắm vì đa dạng câu trả lời như những câu hỏi khác. Ví dụ: Is he a student? – chúng ta chỉ hoàn toàn có thể lời theo các cách sau: No, he isn’t/No. He isn’t a student/Yes, he is/Yes. He is a student.

2. Bí quyết sử dụng các từ nhằm hỏi trong giờ đồng hồ Anh

2.1. Những bước đặt câu với những từ nhằm hỏi trong tiếng anh

Bước 1: Tự để câu xác minh trước, nỗ lực xác định thông tin giữa trung tâm của câu tại phần nào.

Bước 2: Xác định câu hỏi là Yes/No giỏi sử dựng những từ nhằm hỏi.

Bước 3: câu hỏi Yes/No thì vận động từ tobe hoặc trợ cồn từ ra phía trước.

Bước 4: nếu như không phải thắc mắc Yes/No thì căn cứ vào dạng thông tin cần hỏi trong câu xác minh để để câu. Tùy từng mục đích tương tự như thông tin cần thâu tóm mà lựa chọn từ để hỏi đến phù hợp. Ví như chỉ người, hoàn toàn có thể dùng sử dụng Who hay Whom, nơi chốn sử dụng từ để hỏi Where, thời hạn dùng When hoặc What time,…. Và liên tiếp áp dụng cấu trúc dưới đây để đặt câu hỏi.

2.2. Biện pháp đặt thắc mắc Yes/No

Các câu nhằm hỏi Yes/No ban đầu với rượu cồn từ tobe: Is, Am, Are. Hoặc những trợ cồn từ như Does, Do, Did, Have, Had, Has, Could, Can, Would, Will, Shall, May, Might, Should,…

Cấu trúc tổng quát với “tobe”:

Tobe + S + N/Adj/V_ing (thì hiện tại tiếp diễn)/V-ed (động từ ở dạng bị động) + N ?

Ví dụ: Is your car being repaired now? – Xe của công ty đang được sửa hiện thời phải không?

Cấu trúc tổng quát lác với trợ đụng từ:

Trợ đụng từ + S + V (+ O)?

Lưu ý: Động từ trong câu hỏi Yes/No có thể chia các dạng không giống nhau.

Nếu trợ hễ từ là Did/Do/Does/Will/Shall/Can/Could/May/Might/Must… thì hễ từ sống dạng nguyên mẫu.

Ví dụ: do you want lớn listen khổng lồ a song? – Bạn cũng muốn nghe một bài xích nhạc không?


Will you eat dinner with me tonight? – tối nay bạn có muốn ăn buổi tối với tôi không?

Nếu trợ cồn từ là Have/Has/Had thì đụng từ phân chia ở dạng “past participle”.

Ví dụ: Has Jenny finished the homework? – Jenny đã xong bài tập về công ty chưa?

2.3. Phương pháp đặt câu với những từ nhằm hỏi trong tiếng Anh


*
Cách để câu với các từ nhằm hỏi trong giờ đồng hồ Anh
2.3.1. Đặt thắc mắc với “What” cùng “Who”

Đây là những từ để hỏi lấy tin tức về công ty ngữ hoặc đơn vị hành động.

Cấu trúc: Who/What + V + (+ O)?

Ví dụ:

Someone broke the car last week. => Who broke the car last week?

Sad story makes me cry. => What makes you cry?

2.3.2. Sử dụng từ để hỏi “Whom” cùng “What”

Câu hỏi được dùng khi hỏi về tân ngữ hoặc sự việc ảnh hưởng tác động đến hành động.

Xem thêm: Tìm Khách Sạn Đà Lạt Tốt Nhất Năm 2023, Khách Sạn Đà Lạt

Cấu trúc: Whom/What + trợ đụng từ (do/does/did/is/am/are…) + S + V ?

Ví dụ:

My mom went out with Jenny’s mom last night. => Whom did your mom go out with last night?

2.3.3. Đặt câu cùng với từ để hỏi trong tiếng Anh: “When”, “Where”, “How” với “Why”

Dùng khi mong muốn biết tin tức về thời gian, khu vực chốn, phương pháp và nguyên nhân.

Cấu trúc: When/Where/How/Why + trợ rượu cồn từ (do/does/did/is/am/are…) + S + V (+ xẻ ngữ/tân ngữ)?

Ví dụ:

She will go khổng lồ the cinema with us by taxi. => How will she go to lớn the cinema with us?

Jean got married last week. => When did Jean get married?

3. Bài bác tập về những từ nhằm hỏi trong tiếng Anh


*
Bài tập về các từ nhằm hỏi trong tiếng Anh

3.1. Fill in the blank with a suitable question words

Question:

_______ vị you go home after school? – At 9.00 am._______ does she go to school everyday? – By bus._______ is the most beautiful girl in your class? – Lan._______ are you so nervous? – Because I will take an exam in the afternoon._______ is better: tap water or bottled water? – Tap water._______ books are there on the shelves? – There are 100 books._______ does it take khổng lồ go from your office to lớn the park? – 30 minutes._______ are you from? – I’m from Paris._______ does this T-Shirt cost? – Twenty dollars._______ does Tom go swimming? – Twice a week._______ vì chưng you want to eat? – Pizza._______ are they in? – They are in class 10A._______ is your school’s name? – Le Hong Phong high school._______ bag is this? – This is mine._______ happened last night? – There was a heavy rain.

Key:

What time – chúng ta về nhà thời gian mấy giờ sau khi tan học?
How – Cô ấy đi mang đến trường hằng ngày gì? (Hỏi về phương tiện đi lại di chuyển)Who – Ai là cô gái đẹp độc nhất trong lớp của bạn?
Why – vì sao bạn lại lo ngại đến vậy? (Câu trả ban đầu với tự “Because”, nên thắc mắc dùng nhằm hỏi nguyên nhân)Which – cái nào thì xuất sắc hơn: nước sản phẩm hay nước đóng chai?
How many – có bao nhiêu cuốn sách trên kệ?
How long – Nó mất bao lâu để di chuyển từ văn phòng của bạn đến công viên?
Where – Bạn đến từ đâu?
How much – cái T-shirt này có giá bao nhiêu?
How often – Tom hay đi bơi như vậy nào? (Hỏi về tần suất)What – bạn có nhu cầu ăn cái gì?
Which class – Họ vẫn học lớp nào?
What – tên của trường bạn là gì?
Whose – chiếc túi này của ai?
What – Chuyện gì xảy ra tối hôm qua vậy?

3.2. Make questions for the underlined words

Question:

She did the homework with me yesterday.I usually eat my breakfast at 7.am.I live in Vietnam.My family has 5 members.Yes. I like this book very much.He is a teacher.My friend và I will go to lớn the zoo by bus.That is a new round table.

Key:

Whom did she vị the homework with yesterday?
What time vày you usually eat your breakfast?
Where vì chưng you live?
How many members does your family have?
Do you lượt thích this book?
What does he do?
How will your friend và you go to lớn the zoo?
What is that?

Trên đây là những kiến thức và kỹ năng về nhà đề các từ đề hỏi trong giờ Anh vày TIW chúng tôi mang đến. ý muốn những tin tức trên hữu ích đến các bạn. Đừng quên theo dõi và quan sát The IELTS Workshop để sở hữu thêm những bài học kinh nghiệm tiếng Anh cũng như các bí mật làm bài bác thi trung học phổ thông Quốc Gia.

Nếu bạn vẫn gặp gỡ khó khăn trong việc học ngữ pháp thì hãy thử mày mò chương trình học tập Freshmantại TIW. Những bài học Ngữ pháp – từ bỏ vựng – nền tảng tiếng Anh đã được xây dựng tinh tế – kết hợp với phương pháp giảng dạy sáng tạo, tác động trong lớp học để giúp người mới ban đầu học giờ đồng hồ Anh gồm động lực học tập hơn rất nhiều.

Wh Question là dạng cấu trúc các từ nhằm hỏi trong giờ đồng hồ anh, được thực hiện nhiều nhất. Bài viết này trang bị cho mình kiến thức cơ phiên bản và chuẩn xác để giúp bạn thạo việc thực hiện Wh Question ngơi nghỉ trong tiếng anh.

▶ Tổng hợp những thì trong giờ anh (học cấp tốc qua hình ảnh)

Chức năng những từ để hỏi trong giờ anh – wh question


Các chúng ta có thể xem tính năng các từ nhằm hỏi bước đầu bằng “wh” trong bảng tin tức dưới đây:

Từ nhằm hỏiChức năng (Nghĩa)Ví dụ

What

Hỏi tin tức (gì, dòng gì)

What is your name?

(Tên chúng ta là gì?)

Yêu ước nhắc lại (gì cơ)

What? I can’t hear you.(Gì cơ? Tôi không nghe rõ bạn.)

What…for

Hỏi tại sao (tại sao, để làm gì)

What did you vày that for?

(Bạn có tác dụng thế để gia công gì?)

When/What time

Hỏi thời gian

(When: khi nào, bao giờ/What time: mấy giờ)

When were you born?

(Bạn có mặt khi nào?)

What time did you leave home yesterday?

(Hôm qua các bạn rời ngoài nhà dịp mấy giờ?)

Where

Hỏi nơi chốn (ở đâu)

Where do you live?

(Bạn sống sinh sống đâu?)

Which

Hỏi sàng lọc (cái nào, bạn nào)

Which color do you like?

(Bạn ưa thích màu nào?)

Who

Hỏi tín đồ (làm chủ ngữ)

Who opened the door?

(Ai đã mở cửa ra vậy?)

Whom

Hỏi người, (làm tân ngữ)

Whom did you see yesterday?

(Hôm qua bạn đã chạm chán ai thế?)

Whose

Hỏi cài (của ai, của mẫu gì)

Whose is this car?

(Chiếc xe cộ này là của người nào vậy?)

Why

Hỏi nguyên nhân (tại sao)

Why bởi you say that?

(Sao cậu lại nói vậy?)

Why don’t

Gợi ý (tại sao không)

Why don’t we go out tonight?

(Sao buổi tối nay bọn mình không đi dạo nhỉ?)

How

Hỏi phương pháp (như nuốm nào)

How does this work?

(Cái này hoạt động như nuốm nào?)

How far

Hỏi khoảng cách (bao xa)

How far is hai Phong from Hanoi?

(Khoảng phương pháp từ hải phòng đến hà nội thủ đô là bao xa?)

How long

Hỏi độ dài về thời gian (bao lâu)

How long will it take lớn fix my car?

(Sẽ mất bao lâu nhằm sửa cái ô tô của tôi?)

How many

Hỏi con số + N đếm được (bao nhiêu)

How many cars are there?

(Có bao nhiêu chiếc ô tô?)

How much

Hỏi số lượng + N không đếm được (bao nhiêu)

How much money bởi you have?

(Bạn kiếm được bao nhiêu tiền?)

How old

Hỏi tuổi (bao nhiêu tuổi)

How old are you?

(Bạn từng nào tuổi?)

Có thể nắm tắt tin tức về những từ nhằm hỏi wh question bởi hình ảnh bên dưới đây:

*
*

Cấu trúc của những từ để hỏi WH-Questions:

▶ các “Wh-” được dùng cai quản từ vào câu hỏi: Who (ai) , What (cái gì), Which (cái nào)

Mẫu câu:

Who

What

Which

+ V (Ngôi sản phẩm công nghệ 3 số ít)

+ O ?

Ví dụ:

Who has phoned me? Ai vừa gọi điện thoại cảm ứng cho tôi vậy?
Your father has phoned you. Ba của người sử dụng vừa gọi điện thoại cho bạn

▶ “Wh-” được dùng làm túc từ trong câu hỏi: Whom (ai), What (cái gì), Which (cái nào):

Mẫu câu:

Who

What

Which

+ Am/is Are

+ Do/does/did

+ Động tự khiếm khuyết

+ Have/has/had (Nếu là trợ hễ từ ở các thì kép)

S+…?
Ví dụ:

What are they doing now? hiện thời họ đang làm những gì thế?
They are learning English now. Hiện nay họ vẫn học giờ đồng hồ Anh.

▶ “Wh-” được sử dụng làm trạng từ:

“Where” (ở đâu)“When” (chừng nào, lúc nào, hồi nào)“How” (như cầm nào, ra sao, bằng phương pháp nào, làm cho sao)“Why” (tại sao):

Mẫu câu:

When

Where

Why

How

+ Am/is Are

+ Do/does/did

+ Động từ khiếm khuyết 

+ Have/has/had (Nếu là trợ động từ ở những thì kép)

SO?
Ví dụ:

Where are you going? (Bạn sẽ đi đâu thế?)I am going to the school library. (Tôi đang đi đến thư viện trường.)Why does he look so happy? (Tại sao ông ấy trông có vẻ vui mừng rỡ vậy?)He looks so happy because he has owned a brand-new car. (Ông ấy trông vui sướng bởi vậy là do ổng bắt đầu tậu được một chiếc ô tô mới toanh.)

(*) Ghi chú: Đối cùng với “How”

Khi sau “How” là từ chỉ thời gian, số lượng, trọng lượng, với đo lường:

How much + danh từ ko đếm được sinh sống số ít = bao nhiêu
How many + danh từ bỏ đếm được nghỉ ngơi số nhiều = bao nhiêu
How long = bao lâu
How far = bao xa, xa độ lớn nào
How wide = rộng lớn bao nhiêu, rộng khuôn khổ nào
How often = tất cả thường không

Ví dụ:

How far is it from Hanoi lớn Sapa? (Hà Nội cách Sapa bao xa?)It is about 319 km from Hanoi to lớn Sapa. (Hà Nội bí quyết Sapa khoảng tầm chừng 319 cây số.)How long will you stay in da Lat? (Bạn vẫn ở lại Đà Lạt trong bao lâu?)For three days & a half. (3 ngày rưỡi.)

Khi cần sử dụng “How” nhằm hỏi về phương tiện đi lại giao di chuyển.

Ví dụ:

How does your son go lớn school everyday? (Con trai của công ty đi học hàng ngày bằng phương tiện đi lại gì (bằng phương pháp nào)?)He goes lớn school on foot. Nó cuốc cỗ đi học.He goes khổng lồ school by bicycle. Nó đến lớp bằng xe cộ đạp.

Khi trả lời câu hỏi về phương tiện, sau “by” yêu cầu là danh trường đoản cú số ít, không tồn tại mạo từ đứng trước. Ví dụ: Đúng: “by bike”, sai: “by my bike”, “ by a bike”

Rất mong muốn các tin tức hữu ích bên trên sẽ khiến cho bạn hài lòng. Phát âm thật căn phiên bản câu hỏi với các từ hỏi (Wh question). Đây là các từ nhằm hỏi trong giờ đồng hồ anh hết sức phổ biến, chúng sẽ khiến cho bạn hiểu rõ và nắm bền vững ngữ pháp giờ đồng hồ anh căn bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *