Chính quy tập trung
Thông báo và Thời khóa biểu dành cho Sinh viên hệ Chính tập trung.
VB II - Tại chức
Thông báo và Thời khóa biểu dành cho Sinh viên hệ VB II-Tại chức.
Sau đại học
Thông báo và Thời khóa biểu dành cho Sinh viên hệ Sau đại học.
Đoàn-Hội-Ngoại khóa
Thông tin về các hoạt động của CLB đội nhóm.
"Toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với ..."
Thứ ba, 09 Tháng 9 2008 08:44

Nguyễn Xuân Thắng (chủ biên), "Toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam" , NXB KHXH, HN – 2007.

Ngày nay, toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế là đặc trưng và xu hướng phát triển phổ biến của nền kinh tế thế giới, bất luận đó là nền kinh tế có quy mô và trình độ phát triển ra sao và thuộc chế độ chính trị - xã hội thế nào.

Cuốn sách tập trung xem xét sự tác động của toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với các nền kinh tế đi sau, trên cơ sở đó làm rõ mối quan hệ giữa hội nhập kinh tế quốc tế với CNH, xác định rõ vai trò hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự hình thành nội hàm, con đường và bước đi của CNH cho các nước đi sau, cụ thể là làm rõ hơn tư duy mới về con đường và bước đi của tiến trình CNH, HĐH ở nước ta hiện nay.

Sách gồm 3 chương.

Chương I: Toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế: Quan niệm, đặc trưng và tác động đối với sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Trong đó tác giả đã đi sâu vào nghiên cứu 3 khía cạnh chính: Thứ nhất, toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế: Khuôn khổ phát triển mới của nền kinh tế thế giới; Thứ hai, đặc trưng và các biểu hiện mới của toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; Thứ ba, tác động của toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển của nền kinh tế thế giới và các nước đi sau.

Chương II: Công nghiệp hoá trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Phần này đi vào nghiên cứu những thay đổi của điều kiện thực hiện công nghiệp hoá dưới tác động của toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, nghiên cứu quan niệm và thực chất của công nghiệp hoá trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; Nghiên cứu một số kinh nghiệm về điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế và thực hiện công nghiệp hoá ở các nước Đông Á trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế.

Chương III: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam dưới tác động của toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế: Quan niệm, thực chất và tiếp cận hệ giải pháp chiến lược. Phần này tập trung nghiên cứu những vấn đề như: Hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của nó đến quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam; Quan niệm và thực chất của CNH, HĐH trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; Hệ giải pháp chiến lược cho CNH rút ngắn ở Việt Nam nhìn từ góc độ xem xét các tác động của toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trên cơ sở trình bày khái quát và có hệ thống các quan niệm khác nhau về toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, cuốn sách cố gắng đưa ra một khái niệm tương đối phổ quát và sát thực với diễn tiến của xu hướng toàn cầu hoá kinh tế và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, theo đó làm rõ các đặc trưng và những biểu hiện mới của nó. Đặc biệt cuốn sách còn chú trọng xem xét khía cạnh tác động cũng như những hệ luỵ đang đặt ra cho các nước đi sau, làm rõ tính phổ biến của những tác động tích cực và tiêu cực của toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với các nước đi sau như Việt Nam, đề xuất một hệ giải pháp chiến lược cho lộ trình CNH nước ta trên ba đột phá chính: 1) Tư duy mới cho tiếp cận và triển khai chiến lược thích ứng với tự do hoá và  phát triển bền vững; 2) Đột phá trong điều chỉnh cơ cấu kinh tế; 3) Đổi mới thực sự và mạnh hơn về xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường.

Cuốn sách cũng giúp cho bạn đọc tiếp cận với một nhận thức mới về CNH, HĐH ở Việt Nam không thuần tuý hướng về xuất khẩu, cũng không phải là sự kết hợp giữa hướng về xuất khẩu với thay thế nhập khẩu mà là phát triển thích ứng với tự do hoá và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế; lợi thế so sánh động trở thành căn cứ để lựa chọn mô thức phát triển; thị trường bên trong trở thành một bộ phận của thị trường khu vực và thế giới; nguồn lực được đa dạng hoá, trong đó FDI trở nên rất quan trọng trong việc tạo ra năng lực công nghệ mới để thay đổi toàn bộ nền kinh tế cũng như để năng cao khả năng cạnh tranh quốc gia; vị trí địa - chiến lược của Việt Nam trong vai trò “cầu nối” của liên  kết kinh tế giữa Đông Á và ASEAN trở thành lợi thế đặc biệt trong thúc đẩy CNH, HĐH của Việt Nam.

Sinh viên Quan hệ Quốc tế có thể tham khảo cuốn sách này trên Thư viện Khoa. Xin trân trọng giới thiệu.

(trích bài giới thiệu trên vass.gov.vn)

 

Khoảnh khắc FIR

Liên kết

Dự án Nghiencuuquocte.net

Video Clip

Số lượt truy cập

Hôm nay388
Hôm qua2110
Tuần này9744
Tuần trước19829
Tháng này91322
Tháng trước114969
Tổng cộng8608475
Home Trung tâm tư liệu Giới thiệu sách "Toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với ..."